Ўқув адабиётлар

 

0.     Abduhamidov A.

Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ A. Abduhamidov; A. Abdurahamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Husanov. - Т.: Sharq, 0003. - 052 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

0.     Abduhamidov A.

Algebra va matematik analiz asoslaridan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ A. Abduhamidov; A. Abdurahamidov, H. Nasimov, U. Nosirov, J. Husanov. - Т.: Sharq, 0006. - 052 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

0.     Abduhamidov A.U.

Algebra va matematik analiz asoslari: darslik (1 qism)/ A.U. Abduhamidov; A.U. Abdurahamidov, H. Nasimov, U.M. Nasirov, J.H. Husanov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 098 b.  01396 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

0.     Abduhamidov A.U.

Algebra va matematik analiz asoslari: 0 qism/ A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 000 b.  02042 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

0.     Abduhamidov A.U.

Algebra va matematik analiz asoslari: 0 qism/ A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 000 b.  02042 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

0.     Abduhamidov A.U.

Algebra va matematik analiz asoslari: darslik/ A.U. Abduhamidov; A.U. Abdurahamidov, H. Nasimov, U.M. Nasirov, J.H. Husanov. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 000 b.  01396 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

0.     Abduhamidov A.U.

Algebra va matematik analiz asoslari (1 qism): darslik / A.U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J.H. Husanov. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 000 b.  02042 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

0.     Abdullayev A.A.

Korxona iqtisodiyoti: o"quv qo"llanma/ A.A. Abdullayev, H.A. Aybeshov, E.N. Ermatov, A. Abdumo"minov. - Т.: Ilm ziyo, 0003. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

0.     Abdullayev A.A.

Korxona iqtisodiyoti: o"quv qo"llanma/ A.A. Abdullayev, H.A. Aybeshov, E.N. Ermatov, A. Abdumo"minov. - Т.: Ilm ziyo, 0004. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

 

 

00.     Abdullayev A.

Kichik va o"rta biznes: tashkil etish, rejalashtirish, boshqarish (o"quv qo"llanma)/ A. Abdullayev, A. Sotvoldiyev, Q. Muftaydinov, X. Abishev, A. Ergashev. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 016 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

01.     Abdullayev A.

Tadbirkorlik moliyasi: darslik/ A. Abdullayev, H.A. Aybeshov, A. Ergashev. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 028 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - XP(12)

 

 

02.     Abdullayeva Q.M.

Tikuv buyumlarni loyihalash, modellash va badiiy bezash: o"quv qo"llanma/ Q.M. Abdullayeva. - T.: Noshir, 0010. - 068 b.  0896 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

03.     Abdullayeva, Mavluda .

Bolalar kiyimini tikish texnologiyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ M. Abdullayeva. - T.: Voris-nashriyot, 0006. - 060 b.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

04.     Abdumo"minova A.

Statistika: o"quv qo"llanma/ A. Abdumo"minova, N. Umarov, E. Ermatov. - T.: Bilim, 0005. - 008 b.  0450 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

05.     Abduqodirov  A. A.

Axborot texnologiyalari: darslik/ A.A. Abduqodirov, A.G". Hayitov, R.R. Shodiyev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 052 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

06.     Abduqodirov  A. A.

Informatika va hisoblash texnikasi asoslari: darslik/ A.A. Abduqodirov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 044 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

07.     Abdurahmonov  A.

Abtomobil elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ A. Abdurahmonov, G". Mahmudov, E. Yo"ldoshev. - Т.: Ilm ziyo, 0011. - 044 b.  0270 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

08.     Abdurahmonov  A.

Avtomobil elektr jihozlarini ishlatish, diagnostika qilish va ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ A. Abdurahmonov, G". Mahmudov, E. Yo"ldoshev. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 044 b.  0935 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

09.     Abdurahmonov  G".

Ona tili: 00-sinf uchun darslik/ G". Abdurahmonov, H. Rustamov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 028 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

00.     Abdurahmonov S.A.

Qurulishda pol yotqizish ishlari texnologoyasi: o"quv qo"llanma/ S.A. Abdurahmonov, Sh.A. Hakimov. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 052 b.  0924 экз.

Экземпляры: всего:47 - XP(47)

 

 

01.     Abdusamatov A.

Organik kimyo: oquv qo"llanma/ A. Abdusamatov, R. Mirzayev, R. Ziyayev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

02.     Abdusamatov A.

Organik kimyodan mashq, masala va testlar: oquv qo"llanma/ A. Abdusamatov, R. Ziyayev, B. Akbarov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

03.     Abralov M.A.

Kontakli payvandlash texnologiyasi va jihozlari: o"quv qo"llanma/ M.A. Abralov, N.S. Dunyashin. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 008 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:24 - ХР(24)

 

 

04.     Abralov M.A.

Payvandlash ishi asoslari: o"quv qo"llanma/ M.A. Abralov, M.M. Abralov. - T.: Talqin, 0004. - 072 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:24 - XP(24)

 

 

05.     Adabiyot : 00-sinf uchun majmua/ Tuzuvchilar: B.Qosimov, B.To"liyev, Q.Yo"ldoshev. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 044 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

06.     Ahmedov Q.

Kimyo laboratoriyalari asbob-anjomlari: o"quv qo"llanma/ Q. Ahmedov. - T.: Mehnat, 0003. - 028 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

07.     Ahmedov Q.

Kimyo laboratoriyalari asbob-anjomlari: oquv qo"llanma/ Q. Ahmedov. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 028 b.  0861 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

08.     Ahmedov Q.

Umumiy va anorganik kimyo: darslik/ Q. Ahmedov, A. Jalilov, R. Sayfutdinov. - T.: O"zbekiston, 0006. - 072 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

09.     Akademik litseylar va  kasb-hunar kollejlari kimyo fani laboratoriyalarida Koreyaning zamonaviy asbob-uskunalaridan foydalanish: o"quv uslubiy qo"llanma. - T.: Bilim, 0004. - 06 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

00.     Alimboyev E.Sh.

To"qimachilik maxsus texnologiyasi va jihozlari: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ E.Sh. Alimboyev, P.S. Saidov, B.K. Hasanov, S.S. Rahimxo"jayev et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 064 b.  0550 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

01.     Alimova A.

Kutubonashunoslik. 0 qism: o"quv qo"llanma/ A. Alimova. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 060 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

02.     Alimova D.A.

O"zbekiston tarixi (1917-1991yillar): 00-sinf o"quvchilari uchun darslik/ D.A. Alimova, R.H. Karimov, K.O. Oqilov, Q.K. Rajabov et al.. - Т.: Sharq, 0004. - 064 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

03.     Aliyev M.B.

Sport o"yinlari - futbol: o"quv qo"llanma/ M.B. Aliyev, T.S. Usmonxo"jayev, X.X. Sagdiyev. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

04.     Allabergenov A.A.

Kasb etikasi va psiologiyasi: o"quv qo"llanma/ A.A. Allabergenov, Ye.R. Akovbyans, M.S. Xodjayeva. - T.: Cho"lpon, 0007. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

05.     Amirov S.F.

Elektr o"lchashlar: o"quv qo"llanma/ S.F. Amirov. - T.: Cho"lpon, 0004. - 044 b.  0050 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

06.     Ashirboyev A.

Chizmachilik: o"quv qo"llanma/ A. Ashirboyev. - T.: Yangi nashr, 0008. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

07.     Asqarov M.A.

Polimerlar kimyosi va fizikasidan amaliy mashg"ulotlar: oquv qo"llanma/ M.A. Asqarov, I.I. Ismoilov. - Т.: Yangi asr avlodi, 0006. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

08.     Avliyaqulov N.X.

Kasb-hunar kollejlarida kasbiy fanlarning modulli o"qitish texnologiyallari/ N.X. Avliyaqulov, N.N. Musayeva. - Т.: Yangi asr avlodi, 0005. - 08 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

09.     Avtomobillarning tuzilishi, texnik  xizmat ko"rsatish va ta"mirlash: o"quv qo"llanma. - T.: Talqin, 0005. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - XP(20)

 

 

00.     Axrorov, Umid .

Taom tayyorlash tenologiyasi: o"quv qo"llanma/ U. Axrorov, M. Vakil. - Т.: Sharq, 0004. - 084 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

01.     Aybeshov H.A.

Marketing asoslari (Amaliy mashg"ulotlar): o"quv qo"llanma/ H.A. Aybeshov, A. Ergashev, E. Yo"lchiyev, A. Ismoilov. - Т.: Ilm ziyo, 0004. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

02.     Aybeshov H.A.

Marketing asoslari (Amaliy mashg"ulotlar): o"quv qo"llanma/ H.A. Aybeshov, A. Ergashev, E. Yo"lchiyev, A. Ismoilov. - Т.: Ilm ziyo, 0011. - 012 b.  0698 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

03.     Ayollar ust kiyimining  tikuvchisi, chevar: o"quv qo"llanma. - T.: Talqin, 0003. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

04.     Ayollar yengil kiyimi.   Konstruksiyalash va modellash: o"quv qo"llanma. - T.: Talqin, 0003. - 072 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

05.     Azamatov A.R.

Algoritmlash va dasturlash asoslari: o"quv qo"llanma/ A.R. Azamatov. - T.: Cho"lpon, 0010. - 032 b.  0969 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

06.     Azamov A.H.

Mutaassislikka kirish: o"quv qo"llanma/ A.H. Azamov, O.G. Hayitov. - T.: Fan, 0004. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

07.     Azimov J.A.

Qiziqarli biologiya (Ekologiya, evolutsiya, populatsiya): o"quv qo"llanma/ J.A. Azimov, Y.D. Davlatov. - Т.: Ilm ziyo, 0004. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

08.     Azimov J.A.

Qiziqarli biologiya (Ekologiya, evolutsiya, populatsiya): o"quv qo"llanma/ J.A. Azimov, Y.D. Davlatov. - T.: Mehnat, 0003. - 058 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

09.     Baratov R.

Avtomatlashtirilgan sistemalarga texnik izmat ko"rsatish va ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ R. Baratov, M. Yakubov, N. Jabborov, Y. Shoimov, U. Allamov. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0008. - 036 b.  0970 экз.

Экземпляры: всего:24 - XP(24)

 

 

00.     Bayeva J.B.

Baho va bahoning shakllanishi: o"quv qo"llanma/ J.B. Bayeva. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 00 b.  0650 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

01.     Bekmirzayev N.

Notiqlik san"ati asoslari: o"quv qo"llanma/ N. Bekmirzayev. - T.: Yangi nashr, 0008. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

02.     Bekmirzayev N.

Nutq madaniyati va notiqlik asoslari: o"quv qo"llanma/ N. Bekmirzayev. - T.: Fan, 0007. - 056 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

03.     Bibutov N.S.

Texnik mexanikadan amaliy mashg"ulotlar: o"quv qo"llanma/ N.S. Bibutov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

04.     Biologiya : darslik/ Mualliflar jamoasi: A. Abdukadirimov, A.T. G"ofurov, K.N. Nishonboyev va boshq.. - Т.: Sharq, 0011. - 028 b.  0440 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

05.     Biologiya (Evolutsiya va  ekologiya): darslik/ Mualliflar jamoasi: A.T. G"ofurov, K.N. Nishonboyev, J.X. Hamidov va boshq.. - Т.: Sharq, 0003. - 028 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:25 - XP(25)

 

 

06.     Bobikov P.D.

Duradgorlik-mebel buyumlarini tayorlash: o"quv qo"llanma/ P.D. Bobikov. - Т.: Sharq, 0004. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:35 - XP(35)

 

 

07.     Boboyorov O".

Adabiyot: o"quv qo"llanma/ O". Boboyorov, F. Xolsaidov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

08.     Cайдаматов Э.М.

Алгебра равно азбука математического анализа/ Э.М. Cайдаматов. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 036 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

09.     Cайдаматов Э.М.

Алгебра равно элементы математического анализа: доля 0/ Э.М. Cайдаматов. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 040 с.  0172 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

00.     Cайдаматов Э.М.

Алгебра равно основные принципы математического анализа/ Э.М. Cайдаматов. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 036 с.  0172 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

01.     Daewoo Nexia : Руководство в области ремонту равным образом обслуживанию.  Инструкция в соответствии с экспуатации. - Бишкек, 0000. - 058 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

02.     Davlat va huquq  nazariyasi: o"quv qo"llanma. - T.: O"zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 0007. - 036 b.  0695 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

03.     Davlatov Y.D.

Qiziqarli zoologiya: o"quv qo"llanma/ Y.D. Davlatov, S.Y. Davlatov. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 008 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

04.     Diniy ekstremizm va  terrorizmga qarshi kurashning ma"naviy-ma"rifiy asoslari. - T.: Toshkent islom universiteti, 0005. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

Kitobda diniy ekstremizm va terrorizmga qarshi kurash, bunda ma"naviy, ma"rifiy omil bilan bog"liq masalalar tizimli tahlil qilingan.

 

 

05.     Do"stmuhamedov T.

Kimyo atamalari lug"ati: oquv qo"llanma/ T. Do"stmuhamedov, T.A. Otaqo"ziyev. - T.: O"zbekiston, 0003. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

06.     Duradgorlik : o"quv qo"llanma. - T.: Fan, 0003. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:100 - XP(100)

 

 

07.     Egamberdiyev E.

Mikroiqtisodiyot: o"quv qo"llanma/ E. Egamberdiyev. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

08.     Elmurodova S.R.

Pazandachilik tenologiyasi asoslari: o"quv qo"llanma/ S.R. Elmurodova, Z.M. Amonova, A.R. Bozorov. - T.: Bilim, 0005. - 040 b.  0525 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

09.     Erbo"tayev I.

Yoshlarni chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorlash: uslubiy tavsiya/ I. Erbo"tayev, A. Norboyev. - T.: Bilim, 0005. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

00.     Ergasheva M.I.

Yog"-moy mahsulotlari ishlab chiqarish texno-kimyoviy nazorati: o"quv qo"llanma/ M.I. Ergasheva. - T.: Bilim, 0004. - 028 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

01.     Eshonqulov O.E.

Biologiya: o"quv qo"llanma/ O.E. Eshonqulov, J.H. Hamidov, A.A. Bekmuhamedov. - T.: Cho"lpon, 0006. - 084 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:35 - XP(35)

 

 

02.     Fatxutdinova Z.A.

Bosh kiyimi texnologiyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ Z.A. Fatxutdinova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - (7)

 

 

03.     Fayziev R.

Ish joylarini komyuterlashtirish: o"quv qo"llanma/ R. Fayziev. - T.: O"zbekiston, 0010. - 000 b.  00451 экз.

Экземпляры: всего:27 - XP(27)

 

 

04.     Fayzullayev S.S.

Odam genetikasi: darslik/ S.S. Fayzullayev, A.T. G"ofurov, B.E. Matchonov. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:9 - XP(9)

 

 

05.     Fizika : Labaratoriya ishlari. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

06.     Fizika : o"quv qo"llanma/ K.3: optika. Kvant fizikasi. Atom va yadro fizikasi/ A. No"g"monho"jaev, A. Husanov, L. Xudoyberdiyev, J. O"sarov, A. Yunusov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 056 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

07.     G"aneyev A.G"

Fizika: 0 qism/ A.G" G"aneyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 092 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

08.     G"aneyev A.G"

Fizika. 0 qism: darslik/ A.G" G"aneyev. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 092 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

09.     G"aniyev A.G"

Fizika (1 qism): darslik/ A.G" G"aniyev; A.G" G"aneyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 016 b.  01603 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

00.     G"aniyev A.G.

Fizika: 0 qism/ A.G. G"aniyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 084 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

01.     G"aniyev A.G.

Fizika: (1 qism). darslik/ A.G. G"aniyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 068 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

02.     G"aniyev A.G.

Fizika (1 qism): darslik/ A.G. G"aniyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 084 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

03.     G"aniyev A.G.

Fizika (1 qism): darslik/ A.G. G"aniyev, A.K. Avliyaqulov, G.A. Almardonova. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 084 b.  0396 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

04.     G"aniyev S.K.

Eletron hisoblash mashinalari va tarmoqlari: o"quv qo"llanma/ S.K. G"aniyev, A.A. G"aniyev. - T.: Talqin, 0009. - 068 b.  001000 экз.

Экземпляры: всего:28 - XP(28)

 

 

05.     G"apporov M.

Ingliz tili grammatikasi: o"quv qo"llanma/ M. G"apporov, R. Qosimova. - T.: Bilim, 0004. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

06.     G"apporov M.

Ingliz tili grammatikasi: o"quv qo"llanma/ M. G"apporov, R. Qosimova. - T.: Bilim, 0006. - 006 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

07.     G"ofurov A.

Biologiya (Evolutsiya va ekologiya): darslik/ A. G"ofurov, K. Nishonboyev, J. Hamidov, B. Toshmuhamedov et al.. - Т.: Sharq, 0007. - 040 b.  00057 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

08.     G"ofurov G.G".

Yigiruv korxonalari jihozlari: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ G.G". G"ofurov, S.L. Matismoilov, M.SH. Xoliyarov. - Т.: Sharq, 0007. - 092 b.  0300 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

09.     G"oziyev E.G".

Psixologiya: darslik/ E.G". G"oziyev. - Т.: O"qituvchi, 0008. - 052 b.  00300 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

00.     Gadoyeva M.I.

Ingliz tili. 0 qism: o"quv qo"llanma/ M.I. Gadoyeva, K.H. Sayitova. - T.: O"zbekiston, 0002. - 068 b.  0250 экз.

Экземпляры: всего: - (1)

 

 

01.     Gadoyeva M.I.

Ingliz tili. 0 qism: o"quv qo"llanma/ M.I. Gadoyeva, K.H. Sayitova. - T.: O"zbekiston, 0004. - 068 b.  0250 экз.

Экземпляры: всего: - (1)

 

 

02.     Gaipova N.

Tikuvchilik texnologiyasi va jihozlari: o"quv qo"llanma/ N. Gaipova. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 040 b.  0550 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

03.     Hamroyeva S.A.

To"qimachilik gazlamalarning umumiy texnologiyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ S.A. Hamroyeva. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 032 b.  0350 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

04.     Hasanboyeva G.K.

Maxsus kompozitsiya: "Yengil sanoat buyumlari texnologiyasi" yo"nalishidagi Kasb-hunar kollejlari uchun darslik sifatida tavsiya etilgan/ G.K. Hasanboyeva, M.Sh. Shomansurova. - Т.: Yangi asr avlodi, 0007. - 066 b.  0100 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

05.     Hidoyatov G.

Jahon tarixi (Eng yangi davr): darslik/ G. Hidoyatov. - Т.: Шарк, 0004. - 016 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

06.     Homidiy H.

O"zbek adabiyoti (Ma"lumotnoma): o"quv qo"llanma/ H. Homidiy, O. Nosirov, M. Ma"murov. - Т.: Abdulla Qodiriy nomidaqi xalq merosi nashriyoti , 0003. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

07.     Hoshimov O.O.

Elektr yurutma asoslari: o"quv qo"llanma/ O.O. Hoshimov, S.S. Saidahmedov. - T.: Talqin, 0004. - 088 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

08.     Huquqshunoslik : 00-sinfi uchun darslik. - Т.: Sharq, 0004. - 092 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

09.     Ibragimov N.N.

Yuk va yo"lovchilarni tashishni tashkil qilish: darslik/ N.N. Ibragimov, Sh.N. Normatov, R.Ya. Abdullayev, A.Sh. Shorustamov et al.. - T.: Cho"lpon, 0011. - 052 b.  0101 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

000.     Ikromov T.H.

Go"sht va sut mahsulotlarini qayta ishlash tenologiyasi: o"quv qo"llanma/ T.H. Ikromov, O". Qo"chqorov. - Т.: Sharq, 0004. - 008 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:9 - XP(9)

 

 

001.     Inoyatov U.I.

Budjet va budjet tizimi: o"quv qo"llanma/ U.I. Inoyatov, G.N. Ahmadjonov. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

002.     Inoyatov U.

Iqtisodiyot va tadbirkorlik: o"quv qo"llanma/ U. Inoyatov, S. Ahmedov, R. Nurimbetov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

003.     Isroilov I.

Geometriyadan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ I. Isroilov, Z. Pashayev. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

004.     Isroilov I.

Geometriyadan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ I. Isroilov, Z. Pashayev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

005.     Jabborov N.

Elektrontexnika va elektronika asoslaridan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ N. Jabborov, M. Yakubov. - T.: Uzinkomsentr, 0004. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

006.     Jo"rayev A.

Amaliy mexanika: darslik/ A. Jo"rayev, R. Tojiboyev. - T.: Fan va texnologiya, 0007. - 088 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

007.     Jo"rayev M.A.

Raqamli dasturda boshqariladigan stanoklarda metallarga ishlov berish texnologiyasi: o"quv qollanma/ M.A. Jo"rayev, A.M. Mamadjanov, O".R. Ro"ziyev, I.K. Shalakurov, o".Q Bobonazarov. - Т.: Sharq, 0007. - 008 c.  0500 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

008.     Jo"rayev N.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri)/ N. Jo"rayev. - Т.: Sharq, 0004. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

009.     Jo"rayev N.

Shas va jamiyat: darslik/ N. Jo"rayev, Sh. Azizov. - Т.: Sharq, 0005. - 024 b.  09307 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

010.     Jumayev M.E.

Boshlang"ich sinflarda matematika o"qitish metodikasidan laboratoriya mashg"ulotlari: o"quv qo"llanma/ M.E. Jumayev. - S.l., S.a.. - 056 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

011.     Kamilov M.M.

Kompyuter va avtomatlashtirilgan tizimning dasturiy ta"minoti: o"quv qo"llanma/ M.M. Kamilov, M.Z. Babamuhamedova. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0007. - 04 b.  0083 экз.

Экземпляры: всего:41 - XP(41)

 

 

012.     Karimov M.

Xoreografiya mashqlari, badiiy gimnastika va xalq harakatli o"yinlari: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ M. Karimov, T. Usmonxo"jayev. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 060 b.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

013.     Karimov Sh.A.

Chilangarlik asbob-uskunalari: o"quv qo"llanma/ Sh.A. Karimov. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 084 c.  0404 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

014.     Karimova O.

Huquqshunoslik: o"quv qo"llanma/ O. Karimova. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 062 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

015.     Karimova O.

Huquqshunoslik: o"quv qo"llanma/ O. Karimova. - Т.: Sharq, 0003. - 060 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

016.     Karimova O.

Huquqshunoslik: o"quv qo"llanma/ O. Karimova. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 062 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:33 - XP(33)

 

 

017.     Karimova O.

Huquqshunoslik: o"quv qo"llanma/ O. Karimova. - Т.: Sharq, 0009. - 060 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

018.     Karimova S.A.

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish: o"quv qo"llanma/ S.A. Karimova, Sh.M. Maxmatmurodov, O.N. Karimova. - T.: O"zbekiston, 0003. - 092 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:20 - XP(20)

 

 

019.     Komilov A.I.

Traktor va avtomobillar: o"quv qo"llanma/ A.I. Komilov, Q.A. Sharipov, N.T. Umirov, Z.Yu. Yusupov. - T.: Cho"lpon, 0007. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:22 - XP(22)

 

 

020.     Komilov A.I.

Traktor va avtomobillar: o"quv qo"llanma/ A.I. Komilov, K.A. Sharipov, N.T. Umirov, I.M. Ma"rupov, R.T. Rustamov. - T.: Talqin, 0003. - 072 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

021.     Komilova X.H.

Kiyim loyihalash asoslari: darslik/ X.H.  Komilova, N.Q. Hamroyeva. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 068 b.  0250 экз.

Экземпляры: всего:9 - XP(9)

 

 

022.     Kormilisin A.I.

Kutubxonashunoslik ishining nazariyasi va tarii: o"quv qo"llanma/ A.I. Kormilisin, M.M. Rasulov, S.X. Davlatov. - T.: O"zgeokadastr, 0003. - 00 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

023.     Lafasov M.

Jahon tarixi/ M. Lafasov, U. Jo"rayev. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 068 с.  05000 экз.

Экземпляры: всего:35 - ХР(35)

 

 

024.     Lafasov M.

Jahon tarixi/ M. Lafasov, U. Jo"rayev. - T.: Turon-Iqbol, 0007. - 068 с.  05000 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

025.     Lafasov M.

Jahon tarixi: o"quv qo"llanma/ M. Lafasov. - T.: Turon-Iqbol, 0005. - 068 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:29 - XP(29)

 

 

026.     Lafasov M.

Jahon tarixi: 0918-2007/ M. Lafasov, U. Jo"rayev. - T.: Turon-Iqbol, 0009. - 068 с.  05000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

027.     Madaminov K.X.

Texnik chizmachilik: o"quv-uslubiy qo"llanma/ K.X. Madaminov, A.A. Norqulov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

028.     Madaminov K.X.

Texnik chizmachilik: o"quv-uslubiy qo"llanma/ K.X. Madaminov, A.A. Norqulov. - Т.: O"qituvchi, 0011. - 020 b.  0929 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

029.     Magdiev Sh.P.

Avtomobil va dvigatellarga texnik xizmat ko"rsatish, ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ Sh.P. Magdiev, H.A. Rasulov. - Т.: Ilm ziyo, 0011. - 008 b.  064 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

030.     Magdiyev Sh.P.

Abtomobill va dvigatelarga texnik xizmat ko"rsatish, ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ Sh.P. Magdiyev, H.A. Rasulov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 008 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

031.     Mahmudov G".

Avtomillarning eletr va elektron jihozlari: darslik/ G". Mahmudov. - T.: Cho"lpon, 0011. - 060 b.  0114 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

032.     Mahmudov G"

Avtomobillarning elektr va elektron jihozlari: darslik/ G" Mahmudov, D. Hoshimov. - T.: Avtomash, 0003. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

033.     Mahmudov N.

Davlat tilida ish yurutish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - Т.: Sharq, 0006. - 06 b.  07838 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

034.     Mahmudov N.

Davlat tilida ish yurutish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - Т.: Sharq, 0004. - 06 b.  07838 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

035.     Mahmudov N.

Davlat tilida ish yurutish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - Т.: Sharq, 0007. - 06 b.  07838 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

036.     Mahmudov N.

Davlat tilida ish yurutish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - T.: Cho"lpon, 0009. - 028 b.  0883 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

037.     Mahmudov N.

Davlat tilida ish yurutish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - T.: Cho"lpon, 0010. - 028 b.  0883 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

038.     Mahmudov N.

Nutq madaniyati va davlat tilida ish yuritish: darslik/ N. Mahmudov, A. Rafiyev, I. Yo"ldoshev. - T.: O"zbekiston, 0011. - 044 b.  0758 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

039.     Majidov S.

Elektr mashinalari va elektr yuritma: o"quv qo"llanma/ S. Majidov. - T.: Bilim, 0005. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

040.     Mamadazimov M.

Astronomiya: darslik/ M. Mamadazimov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 040 b.  0396 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

041.     Mamadazimov M.

Astronomiya: darslik/ M. Mamadazimov. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 064 b.  06511 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

042.     Mamadazimov M.

Astronomiya: darslik/ M. Mamadazimov. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 040 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:35 - XP(35)

 

 

043.     Mamadazimov M.

Astronomiya: darslik/ M. Mamadazimov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 040 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

044.     Mamajonov R.Y.

Windows operasion tizimida ma"lumotlar bazasini boshqarish: o"quv qo"llanma/ R.Y. Mamajonov, F.Sh. Qosimov, M.Y. Haydarova, G".G". Yunusov et al.. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:24 - XP(24)

 

 

045.     Masharipov S.

Kimyo: darslik/ S. Masharipov, I. Tirkashev. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

046.     Masharipov S.

Kimyo: darslik/ S. Masharipov, I. Tirkashev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

047.     Masharipov S.

Kimyo: darslik/ S. Masharipov, I. Tirkashev. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

048.     Matkarimov A.

Materialshunoslik: o"guv go"llanma/ A. Matkarimov, F. Ahmadjonov. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 00 b.  0393 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

049.     Matkarimov K.J.

Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar: o"quv qo"llanma/ K.J. Matkarimov, B.J. Mahmudov, A.A. Norqulov. - T.: Talqin, 0004. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

050.     Matkarimov K.J.

Avtomobillarda ishlatiladigan ashyolar: o"quv qo"llanma/ K.J. Matkarimov. - T.: Talqin, 0009. - 004 b.  0223 экз.

Экземпляры: всего:21 - XP(21)

 

 

051.     Matkarimov Q.N.

Abtomobillarni ta"mirlash: darslik/ Q.N. Matkarimov. - Т.: O"qituvchi, 0008. - 004 b.  0153 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

052.     Matmusayev U.M.

Materialshunoslik: o"quv qo"llanma/ U.M. Matmusayev. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 036 b.  0250 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

053.     Matmusayev U.M.

To"qimachilik va yengil sanoatda metrologiya va standartlashtirish: darslik/ U.M. Matmusayev, T.A. Ochilov, S.Sh. Tashulatov. - T.: O"zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 0007. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

054.     Milliy istiqlol g"oyasi : o"quv qo"llanma. - T.: O"zbekiston, 0011. - 092 b.  0014 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

055.     Milliy istiqlol g"oyasi : asosiy tushuncha va tamoyillar (darslik). - T.: O"zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 0003. - 008 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

056.     Milliy istiqlol g"oyasi : asosiy tushuncha va tamoyillar (10-11 sinflar uchun o"quv qo"llanma). - T.: O"zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 0004. - 008 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

057.     Milliy istiqlol g"oyasi : o"quv qo"llanma. - T.: O"zbekiston, 0009. - 092 b.  03321 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

058.     Mirboboyev V.A.

Konstruksion materiallar texnologiyasi : darslik/ V.A. Mirboboyev. - T.: Moliya, 0003. - 056 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:28 - XP(28)

 

 

059.     Mirboboyev V.A.

Konstruksion materiallar texnologiyasi kursidan labaratoriya va amaliyot ishlarga metodik qo"llanma: o"quv qo"llanma/ V.A. Mirboboyev. - T.: Moliya, 0003. - 024 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

060.     Mirboboyev V.A.

Materialshunoslik asoslari: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ V.A. Mirboboyev. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 028 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:19 - XP(19)

 

 

061.     Mirboboyev V.A.

Metallarni bosim bilan ishlash texnologiyasi: o"quv qollanma/ V.A. Mirboboyev. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 08 c.  0750 экз.

Экземпляры: всего:44 - ХР(44)

 

 

062.     Mirkomilova M.S.

Analitik kimyo: o"quv qo"llanma/ M.S. Mirkomilova. - T.: O"zbekiston, 0005. - 084 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:17 - XP(17)

 

 

063.     Mirzarahimov M.

Elektr radioo"chashlar va metrologiya asoslari: darslik/ M. Mirzarahimov, T. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

064.     Mirzarahimov M.

Texnik tizimlarda o"lchash va tekshirishlar: o"quv qo"llanma/ M. Mirzarahimov, J. Mamajonov, B. Yusupov. - T.: Yangi nashr, 0008. - 092 b.  021 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

065.     Mo"minov N.A.

Ishlab chiqarishni avtomatlastirish va nazorat-o"lchov asboblari: o"quv qo"llanma/ N.A. Mo"minov, G.N. Nazarova. - T.: Fan va texnologiya, 0006. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:18 - XP(18)

 

 

066.     Muqimov M.M.

Trikotaj ishlab chiqarish masinalari: darslik/ M.M. Muqimov, Sh.R. Ikromov, R.N. Abdullayev, B.F. Mirusmonov et al.. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 004 b.  0767 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

067.     Musayev M.M.

Kompyuter tarmoqlarini yig"ish: o"quv qo"llanma/ M.M. Musayev, A.A. Qahhorov, M.M. Karimov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 060 b.  00200 экз.

Экземпляры: всего:48 - XP(48)

 

 

068.     Musayev M.M.

Multimedia tizimlarini dasturiy ta"minlash: o"quv qo"llanma/ M.M. Musayev, A.A. Qahhorov, G.R. Ishanodjayeva. - Т.: Iqtisod-moliya, 0010. - 028 b.  073 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

069.     Musurmonova O.

O"quv ishlab chiqarish ta"limi: o"quv uslubiy qo"llanma/ O. Musurmonova, A. Abdullayev, M. Ahmedova. - Т.: Abdulla Qodiriy nomidaqi xalq merosi nashriyoti , 0004. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

070.     Nabiyev A.

Texnik mexanika: darslik/ A. Nabiyev, J. Shosalimov, M. Ergashev. - Т.: Sharq, 0011. - 072 b.  0232 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

071.     Navrozova K.N.

Bank hisobi: o"quv qo"llanma/ K.N. Navrozova, Sh. Ibragimova, N.S. Ernazarov, Q.A. Abdullayev. - T.: Fan va texnologiya, 0006. - 008 b.  0850 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

072.     Nazarova G.G".

Jahon iqtisodiyoti: o"quv qo"llanma/ G.G". Nazarova, H.X. Xalilov, Eshtoyev , I.A. Ahmedov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 024 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:11 - XP(11)

 

 

073.     Nazirov N.

Budjet va budjet tizimi: o"quv qo"llanma/ N. Nazirov, G". Qodirov. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 00 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

074.     Nazirov Sh.A.

Kompyuter va ofis jihozlaridan foydalanish: o"quv qo"llanma/ Sh.A. Nazirov, R.V. Qobulov, A.H. Haydarov, A.N. Ne"matov et al.. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0007. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:60 - XP(60)

 

 

075.     Nazirov Sh.A.

Obyektga mo"ljallangan dasturlash: o"quv qo"llanma/ Sh.A. Nazirov. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0009. - 084 b.  0312 экз.

Экземпляры: всего:11 - XP(11)

 

 

076.     Nig"matova F.U.

Rasm va kostyum grafikasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ F.U. Nig"matova, N.N. Nabijonova, I.A. Isaeva. - Ташкент: Abdulla Qodiriy nomidaqi xalq merosi nashriyoti , 0003. - 08 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

077.     Nig"monov A.N.

Ekologiya: o"quv qo"llanma/ A.N. Nig"monov. - T.: Cho"lpon, 0006. - 028 b.  02000 экз.

Экземпляры: всего:19 - XP(19)

 

 

078.     Nigmanov B.

Sport o"yinlari: o"quv qo"llanma/ B. Nigmanov, F. Xo"jayev, K. Rahimqulov. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 068 b.  0065 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

079.     Nigmatova F.

Maxsus rasm va kostyum grafikasi: darslik/ F. Nigmatova, G. Hasanboyeva, I. Isayeva. - Т.: Yangi asr avlodi, 0007. - 000 b.  0100 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

080.     Nishanova S.

Komil inson tarbiyasi: qo"llanma/ S. Nishanova. - T.: Istiqlol, 0003. - 024 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

081.     Normaxmatov R.

Marketing asoslari va tijorat ishi: o"quv qo"llanma/ R. Normaxmatov, Sh. Mamatqulova, Sh. Musatyeva, F. Do"labov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 008 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:14 - XP(14)

 

 

082.     Normuradov A.N.

Yengil atletika: o"quv qo"llanma/ A.N. Normuradov. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 008 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

083.     Normurodov A.N.

Milliy va harakatli o"yinlar (Amaliy mashg"ulotlar): o"quv qo"llanma/ A.N. Normurodov, I.I. Morgunova, S.Q. Qurbonov. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

084.     Norxudjayev F.R.

Metallshunoslik asoslari: o"quv qo"llanma/ F.R. Norxudjayev. - T.: Cho"lpon, 0007. - 052 b.  0400 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

085.     Nosirxo"jayev S.H.

Ma"naviyat asoslari: darslik/ S.H. Nosirxo"jayev, M.F. Lafasov, M.Z. Zokirov. - T.: Cho"lpon, 0006. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

086.     Nosirxo"jayev S.H.

Ma"naviyat asoslari: darslik/ S.H. Nosirxo"jayev, M.F. Lafasov, M.Z. Zokirov. - T.: Cho"lpon, 0005. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

087.     Nosirxo"jayev S.H.

Ma"naviyat asoslari: darslik/ S.H. Nosirxo"jayev, M.F. Lafasov, M.Z. Zokirov. - T.: Cho"lpon, 0009. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

088.     Nurboyev R.X.

Piliklash jihozlari operatori: o"quv qo"llanma/ R.X. Nurboyev. - T.: Cho"lpon, 0006. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:17 - ХР(17)

 

 

089.     Nurmatov J.

Issiqlik tenikasi asoslari: darslik/ J. Nurmatov, N. Xalilov, M. Isroilov, K. Sultonov, S. Ubaydullayev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - XP(20)

 

 

090.     Nurmatova M.

Rasm, buyumlar yasash va tasviriy faoliyat metodikasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ M. Nurmatova. - T.: Musiqa, 0010. - 084 b.  0065 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

091.     Nurmonov A.

Hozirgi o"zbek adabiy tili: o"quv qo"llanma/ A. Nurmonov, A. Sobirov, N. Qosimova. - T.: O"zbekiston, 0005. - 032 b.  0436 экз.

Экземпляры: всего:29 - XP(29)

 

 

092.     Nurmuhaxamedova B.I.

Moliya: o"quv qo"llanma/ B.I. Nurmuhaxamedova, N.V. Kabirova. - Т.: Iqtisod-moliya, 0010. - 092 b.  0513 экз.

Экземпляры: всего:19 - XP(19)

 

 

093.     Nurmurodov S.D.

Materialshunoslik: o"quv qo"llanma/ S.D. Nurmurodov, A.N. Nabiyev, A.A. Norqulov. - T.: Fan, 0004. - 060 c.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

094.     O"lmasov A.

Iqtisodiyot asoslari: darslik/ A. O"lmasov. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0010. - 044 b.  02145 экз.

Экземпляры: всего:26 - XP(26)

 

 

095.     O"rinov N.F.

Materialshunoslik va konstruksion materiallar texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ N.F. O"rinov. - T.: Fan, 0003. - 090 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

096.     "O"zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish"  kursi o"quv qo"llanmasi. - Т.: Sharq, 0007. - 024 b.  02961 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

097.     "O"zbekiston respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish"  kursidan o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0009. - 024 b.  03748 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

098.     "O"zbekiston respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish" kursi o"quv qo"llanmasi. - Т.: Sharq, 0003. - 092 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:46 - XP(46)

 

 

099.     "O"zbekiston respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish" kursi o"quv qo"llanmasi. - Т.: Sharq, 0007. - 092 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

000.     "O"zbekiston respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish" kursi o"quv qo"llanmasi. - Т.: Sharq, 0006. - 092 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

001.     "O"zbekiston respublikasi konstitutsiyasini  o"rganish" kursidan o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0011. - 040 b.  0041 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

002.     O"zbekiston Respublikasi Prezidenti  Islom Karimovning "Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O"zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo"llari va choralari" asarini o"rganish bo"yicha o"quv qo"llanma. - T.: O"zbekiston, 0009. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

003.     O"zbekiston Respublikasi Prezidenti  Islom Karimovning "Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O"zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo"llari va choralari" asarini o"rganish bo"yicha uslubiy qo"llanma. - T.: O"zbekiston, 0009. - 08 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

004.     O"zbekiston Respublikasi Prezidenti  Islom Karimovning "Mamlakatimizni modernizatsiya qilish va kuchli fuqarolok jamiyati barpo etish - ustuvor maqsadimizdir" va "Asosiy vazifamiz - vatanimiz taraqqiyoti va xalqimiz faravonligini yanada yuksaltirishdir" ma"ruzalarini o"rta masus, kasb-hunar ta"limi tizimida o"rganish bo"yicha o"quv-uslubiy majmua. - T.: O"zbekiston, 0010. - 020 b.  0650 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

005.     O"zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi : O"n ikkinchi chaqiriq O"zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining o"n birinchi sessiyasida 0992 -yil 0-dekabrda qabul qilingan. - T.: O"zbekiston, 0008. - 00 b.  000000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

006.     Ochilov T.A.

Gazlamashunoslik: darslik/ T.A. Ochilov. - Т.: Abdulla Qodiriy nomidaqi xalq merosi nashriyoti , 0003. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:24 - ХР(24)

 

 

007.     Ochilov T.A.

Standarlashtirish asoslari, metrologiya va mahsulot sifati: o"quv qo"llanma/ T.A. Ochilov. - T.: Istiqlol, 0004. - 028 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

008.     Ochilov T.A.

Tikuvchilik materialshunosligi: darslik/ T.A. Ochilov, T.A. Ahmedov, S.Sh. Toshpo"latov. - Т.: Sharq, 0007. - 024 b.  0600 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

009.     Odilov Q.

Umumiy elektrotexnika va elektrotexnika asoslari: o"quv qo"llanma/ Q. Odilov. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

010.     Oila psixologiyasi : o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0010. - 096 b.  0187 экз.

Экземпляры: всего:33 - XP(33)

 

 

011.     Oila psixologiyasi : o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0003. - 094 b.  08965 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

012.     Oila psixologiyasi : o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0007. - 096 b.  08965 экз.

Экземпляры: всего:23 - XP(23)

 

 

013.     Oila psixologiyasi : o"quv qo"llanma. - Т.: Sharq, 0011. - 096 b.  0352 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

014.     Olimov Q.T.

Tikuvchilik korxonalari jihozlari va uskunalari(Amaliy mashg"ulotlar): Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ Q.T. Olimov. - T.: Mehnat, 0003. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

015.     Ortiqov O.

Chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorgarlik: o"quv qo""lanma (1 qism)/ Sh. Ubaydullayev, A. Norboyev, M. Ziyayeva, M. Ortiqov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 044 b.  00525 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

016.     Ortiqov O.

Chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorgarlik: o"quv qo""lanma (1 qism)/ Sh. Ubaydullayev, A. Norboyev, M. Ziyayeva, M. Ortiqov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 044 b.  00525 экз.

Экземпляры: всего:65 - XP(65)

 

 

017.     Otaboyev Sh.

Ekologiya: o"quv qo"llanma/ Sh. Otaboyev, Z. Malikov, Sh. Mamadaliyev, M. Mirsovurov. - T.: Dizayn-Press, 0011. - 052 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

018.     Otaqo"ziyev T.A.

Bog"lovchi moddalarga oid laboratoriya ishlari: oquv qo"llanma/ T.A. Otaqo"ziyev, T. Do"stmurodov. - T.: Mehnat, 0004. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP (1)

 

 

019.     Otaqo"ziyev T.A.

Jihozlar va konstruksion materiallar: o"quv qo"llanma/ T.A. Otaqo"ziyev, M. Iskandarova. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 000 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

020.     Otaxonova, Feruza .

Zamonaviy liboslarni modellashtirish: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ F. Otaxonova. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0008. - 056 b.  0615 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

021.     Parmonqulov B.Y.

Elektron texnika mahsulotlarrini yig"ish tenologoyasi: o"quv qo"llanma/ B.Y. Parmonqulov, B.Y. Umirzoqov. - T.: Voris-nashriyot, 0006. - 072 b.  0800 экз.

Экземпляры: всего:9 - XP(9)

 

 

022.     Parpiyev O.

Raqamli va kompyuterli texnologiyalar: o"quv qo"llanma/ O. Parpiyev, B. Yusupov. - T.: Cho"lpon, 0007. - 00 b.  0827 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

023.     Parpiyev O.

Raqamli-dasturli boshqariladigan dastgohlarni ishlatish: o"quv qo"llanma/ O. Parpiyev, Z. Yordan, G". Mansurov, Sh. Karimov. - T.: Cho"lpon, 0009. - 028 b.  0824 экз.

Экземпляры: всего:14 - XP(14)

 

 

024.     Pirmatov N.B.

Transformatorlarni ishlab chiqarish tenologiyasi: o"quv qo"llanma/ N.B. Pirmatov. - T.: Cho"lpon, 0006. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:13 - XP(13)

 

 

025.     Pirmatov N.B.

Transformatorlarni ta"mirlash: o"quv qo"llanma/ N.B. Pirmatov. - T.: Cho"lpon, 0007. - 04 b.  0200 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

026.     Po"latova S.U.

Kiyimni konstruksiyalash: o"quv qo"llanma/ S.U. Po"latova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 020 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

027.     Po"latova S.U.

Libos kompozitsiyasi: o"quv qo"llanma/ S.U. Po"latova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 028 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

028.     Po"latova S.U.

Trikotaj buyumlarini konstruksiyalash va modellashtirish: o"guv go"llanma/ S.U. Po"latova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

029.     Pogorelov A.V.

Geometriya: 00-sinf uchun darslik/ A.V. Pogorelov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 012 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

030.     Pulatova S.

Zamonaviy libosni modellashtirish: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ S. Pulatova. - Т.: Sharq, 0007. - 042 b.  0650 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

031.     Qaraboyev, Usmon .

Madaniy tadbirlar: o"quv qo"llanma/ U. Qaraboyev. - T., 0003. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

032.     Qayumov A.

Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi: 0 sinf uchun darslik/ A. Qayumov, I. Safarov, M. Tillaboyev. - Т.: O"qituvchi, 0002. - 076 b.  000000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

033.     Qoraboyev B.

Materiallar qarshiligi: darslik/ B. Qoraboyev, Yu. F. Leksashev. - T.: Fan va texnologiya, 0007. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

034.     Qosimov E.

Pardozvor qurilish ashyolari: o"quv qo"llanma/ E. Qosimov. - T.: O"zbekiston, 0005. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:47 - XP(47)

 

 

035.     Qosimov S.S.

Boshqaruv tizzimlari va kompyuter tenologiyalari: o"quv qo"llanma/ S.S. Qosimov, N.A. Mo"minov. - T.: Fan va texnologiya, 0006. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

036.     Qudratov T.Q.

Iqtisodiy tahlil: o"quv qo"llanma/ T.Q. Qudratov, M.M. Ibrohimov, Z.H. Karimova. - Т.: Ilm ziyo, 0011. - 001 b.  0891 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

037.     Qudratov T.Q.

Iqtisodiy tahlil: o"quv qo"llanma/ T.Q. Qudratov, M.M. Ibrohimov, Z.H. Karimova. - Т.: Ilm ziyo, 0010. - 000 b.  0029 экз.

Экземпляры: всего:17 - XP(17)

 

 

038.     Qudratov T.Q.

Iqtisodiy tahlil: o"quv qo"llanma/ T.Q. Qudratov, M.M. Ibrohimov, Z.H. Karimova. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 000 b.  0029 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

039.     Qulmuhamedov J.R.

Yo"l harakati qoidalari va xavsizligi (yo"l harakati xavsizligi): o"quv qo"llanma/ J.R. Qulmuhamedov. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0008. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:48 - XP(48)

 

 

040.     Rafikov A.

Amaliy geografiya: o"quv qo"llanma/ A. Rafikov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov. - Т.: Sharq, 0004. - 060 b.  01887 экз.

Экземпляры: всего:30 - XP(30)

 

 

041.     Rafikov A.

Amaliy geografiya: o"quv qo"llanma/ A. Rafikov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov. - Т.: Sharq, 0007. - 060 b.  0757 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

042.     Rafikov A.

Amaliy geografiya: o"quv qo"llanma/ A. Rafikov, H. Vahobov, A. Qayumov, Sh. Azimov. - Т.: Sharq, 0011. - 060 b.  0757 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

043.     Rafiyev A.

O"zbek tili: rus guruhlari uchun o"quv qo"llanma/ A. Rafiyev, R. Niyozmetova, F. Dulabov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 060 b.  0210 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

044.     Rafiyev A.

Ona tili va adabiyot: darslik/ A. Rafiyev, N. G"ulomova. - Т.: Sharq, 0004. - 000 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:65 - XP(65)

 

 

045.     Rafiyev A.

Ona tili va adabiyot: darslik/ A. Rafiyev, N. G"ulomova. - Т.: Sharq, 0011. - 068 b.  02969 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

046.     Rafiyev A.

Ona tili va adabiyot: darslik/ A. Rafiyev, N. G"ulomova. - Т.: Sharq, 0006. - 004 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:38 - XP(38)

 

 

047.     Rafiyev A.

Ona tili va adabiyot: darslik/ A. Rafiyev, N. G"ulomova. - Т.: Sharq, 0006. - 006 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

048.     Rafiyev A.

Ona tili va adabiyot: darslik/ A. Rafiyev, N. G"ulomova. - Т.: Sharq, 0007. - 004 b.  06444 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

049.     Rahimjonov R.T.

Issiqlik tenikasida o"lchash va avtomatlashtirish: o"quv qo"llanma/ R.T. Rahimjonov, Sh.Sh. Shoyunusov. - T.: Bilim, 0005. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

050.     Rahimov F.X.

Paypoq to"qish tenologiyasi: o"quv qo"llanma/ F.X. Rahimov. - Т.: Sharq, 0007. - 06 b.  0100 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

051.     Rahimov H.

"Avtomatlashtirilgan tizimlarda dasturli mantiqiy boshqaruv" fanidan amaliy mashg"ulotlar: qo"llanma/ H. Rahimov, Z. To"xtaboyev, B. Toshboyev. - T.: Talqin, 0007. - 06 b.  0236 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

052.     Rahimov H.

"Avtomatlashtirilgan tizimlarda dasturli mantiqiy boshqaruv" fanidan amaliy mashg"ulotlar: qo"llanma/ H. Rahimov. - T.: Talqin, 0007. - 06 b.  0236 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

053.     Rahimov H.

C++ zamonaviy dasturlash tillari: o"quv qo"llanma/ H. Rahimov, T. Dehqonov. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 08 b.  0780 экз.

Экземпляры: всего:28 - XP(28)

 

 

054.     Rahimov H.M.

Avtomatlashtirilgan tizimlarda dasturli-mantiqiy boshqaruv: o"quv qo"llanma/ H.M. Rahimov, Y. Raynberg, B. Toshboyev. - T.: Cho"lpon, 0009. - 028 b.  0590 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

055.     Rahmatullayev A.H.

O"zbek tilining imlo lug"ati/ A.H. Rahmatullayev, A. Hojiyev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 040 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - (30)

 

 

056.     Rahmatullayev N.G"

Kimyodan olimpiada masalalari: oquv qo"llanma/ N.G" Rahmatullayev, X.T. Omonov, O.Y. Iskandarov, Sh. Mirkomilov. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 044 b.  0200 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

057.     Rasulov R.

O"zbek tili: o"quv qo"llanma/ R. Rasulov, A. Mirazizov. - T.: Fan va texnologiya, 0009. - 040 b.  000 экз.

Экземпляры: всего:7 - XP(7)

 

 

058.     Rasulov R.

O"zbek tili: o"quv qo"llanma/ R. Rasulov, A. Mirazizov. - T.: Fan va texnologiya, 0006. - 040 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

059.     Rasulova M.K.

Tikuv buyumlari ishlab chiqarish texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ M.K. Rasulova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:28 - ХР(28)

 

 

060.     Razzoqov Sh.I.

Dasturlash: o"quv qo"llanma/ Sh.I. Razzoqov, M.J. Yunusova. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 032 b.  0615 экз.

Экземпляры: всего:14 - XP(14)

 

 

061.     Rimkevich A.P.

Fizikadan masalalar to"plami: 00-11 sinflari uchun/ A.P. Rimkevich. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 008 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

062.     Ro"ziyev R.R.

Analitik kimyo: oquv qo"llanma/ R.R. Ro"ziyev, R.I. Ismoilov, I.A. Toshev, B.B. Muhitdinov. - Т.: Ilm ziyo, 0004. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

063.     Ro"ziyeva D.I.

Iqtisod va ishlab chiqarishni tashkil qilish: o"quv qo"llanma/ D.I. Ro"ziyeva, S.N. Yuldasheva. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

064.     Ro"zmetov B.

Tannar kalkulatsiyasi: o"quv qo"llanma/ B. Ro"zmetov, O. Bekturdiyev, Q. Yo"ldosheva, S. Matquliyeva, D. Matkarimov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 032 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:14 - XP(14)

 

 

065.     Rudzitis G".Y.

Kimyo. Organik kimyo: 00-sinf uchun darslik/ G".Y. Rudzitis, F.G. Feldman. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 018 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

066.     Rustamova A.

Oilashunoslik: o"quv qo"llanma/ A. Rustamova, B. Fozilova. - T.: Adolat, 0004. - 092 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

067.     Safarov O.

O"zbekiston xalqlari etnografiyasi va folklori: darslik/ O. Safarov, D. O"raywva, M. Qurbonova. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 036 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

068.     Safoyev A.A.

Metallarni kesib ishlash: o"quv qo"llanma/ A.A. Safoyev. - T.: Turon-Iqbol, 0007. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

069.     Saidov T.M.

Sog"lomlashtirish badantarbiyasi, gigiyena va sport massaji: o"quv qo"llanma/ T.M. Saidov, Q.A. Nurmuhamedov, Sh.G". Xodjayev. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

070.     Salimov B.T.

Mikroiqtisodiyot: o"quv qo"llanma/ B.T. Salimov, Q.S. Hamdamov, N.I. O"raqov. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 056 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

071.     Salimov J.S.

Elektr mashinalari: o"quv qo"llanma/ J.S. Salimov, N.B. Pirmatov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 040 b.  0100 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

072.     Sanayev N.

Audit: o"quv qo"llanma/ N. Sanayev. - T.: Bilim, 0004. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

073.     Sanayev N.

Audit fani bo"yicha amaliy mashg"ulotlar to"lami: o"quv qo"llanma/ N. Sanayev, G". Sanayev. - T.: Bilim, 0004. - 00 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

074.     Sariqov E.

Iqtisodiyot va biznes asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Sariqov, B. Haydarov, Sh. Sariqov. - T.: Cho"lpon, 0004. - 044 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:9 - XP(9)

 

 

075.     Sartaroshlik : o"quv qo"llanma. - T.: Fan, 0003. - 052 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

076.     Sattorov A.

Informatika va axborot texnologiyalari: darslik/ A. Sattorov. - Т.: O"qituvchi, 0010. - 056 b.  03299 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

077.     Sattorov A.

Informatika va axborot texnologiyalari: darslik/ A. Sattorov. - Т.: O"qituvchi, 0008. - 072 b.  05015 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

078.     Sattorov A.

Informatika va axborot texnologiyalari: darslik/ A. Sattorov. - Т.: O"qituvchi, 0011. - 056 b.  03299 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

079.     Sattorov A.

Informatika va axborot texnologiyalari: darslik/ A. Sattorov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 056 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

080.     Sattorov A.

Informatika va axborot texnologiyalari: darslik/ A. Sattorov. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 056 b.  03299 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

081.     Sayfullayeva H.M.

Geometriya: o"quv qo"llanma/ H.M. Sayfullayeva. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 028 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

082.     Sayfullayeva H.M.

Geometriya: o"quv qo"llanma/ H.M. Sayfullayeva. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 028 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

083.     Sharipov Q.A.

Nazorat-o"lchov asboblari va anjomlari: o"quv qo"llanma/ Q.A. Sharipov, M. Allaberganov, H. Rahimov. - T.: Bilim, 0005. - 016 b.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

084.     Shas va jamiyat : Amaliy mashg"ulotlar. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 036 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:100 - XP(100)

 

 

085.     Shaxmayev N.M.

Fizika: 00-sinf uchun darslik/ N.M. Shaxmayev, S.N. Shaxmayev, D.Sh. Shodiyev. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 044 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

086.     Sheraliyev A.Sh.

Botanika va o"simliklar fiziologiyasi: o"quv qo"llanma/ A.Sh. Sheraliyev, I.V. Belolipov. - T.: Cho"lpon, 0006. - 064 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

087.     Shodiyeva Q.

Kichkintoylarni o"qish va yozishga o"rgatish: o"quv qo"llanma/ Q. Shodiyeva. - Т.: O"qituvchi, 0002. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

088.     Sobirjonova D.

Tijorat va marketing ishi: o"quv qo"llanma/ D. Sobirjonova, Sh. To"laganova, U. Boymatova. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

089.     Sodiqov M.

Mehnatni muhofazasi: o"quv qo"llanma/ M. Sodiqov, B. Yusupov. - T.: G"afur G"ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 0008. - 028 b.  0030 экз.

Экземпляры: всего:28 - XP(28)

 

 

090.     Soliyev A.

Iqtisodiy va siyosiy geografiya asoslari: darslik/ A. Soliyev, I. Safarov. - T.: Talqin, 0003. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

091.     Sultonova N.H.

Tikuvchilik ishlab chiqarishi jihozlari: o"guv go"llanma/ N.H. Sultonova. - T.: Talqin, 0005. - 060 b.  0250 экз.

Экземпляры: всего:24 - ХР(24)

 

 

092.     Tadbirkorlik va biznes  asoslari: o"quv qo"llanma. - Т.: Ilm ziyo, 0010. - 044 b.  07590 экз.

Экземпляры: всего:38 - XP(38)

 

 

093.     Tadbirkorlik va biznes  asoslari: o"quv qo"llanma. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 044 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:28 - XP(28)

 

 

094.     Tashev I.A.

Anorganik kimiyodan laboratoriya mashg"ulotlari: oquv qo"llanma/ I.A. Tashev, I.I. Ismoilov, R.R. Ro"ziyev. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

095.     Tashev I.A.

Anorganik kimiyodan laboratoriya mashg"ulotlari: oquv qo"llanma/ I.A. Tashev, I.I. Ismoilov, R.R. Ro"ziyev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 076 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

096.     Tashev I.A.

Organik kimyo: oquv qo"llanma/ I.A. Tashev, R.I. Ismoilov, A.A. Norqulov, R.R. Ro"ziyev. - Т.: Ilm ziyo, 0004. - 016 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

097.     Tashmurodov T.

Soliq nazariyasi va tizimi: darslik/ T. Tashmurodov. - T.: Bilim, 0004. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

098.     Tashulatov S.

Xalq iste"mol buyumlarni modellashtirish va loyihalash: o"quv qo"llanma/ S. Tashulatov, X. Komilova, S. Nishanova, D. Rasulova. - Т.: Sharq, 0007. - 012 b.  0740 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

099.     Taylaqov N.I.

EHM ishlari va hisob usuli: o"quv amaliyoti/ N.I. Taylaqov. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 024 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

000.     Tikuvchi chevar ishlab  chigarish bo"yicha texnologiya kartalari to"plami: o"quv qo"llanma. - T.: Talqin, 0003. - 016 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

001.     Tikuvchi, chevar. Kiyim  tikish tenologiyasidan amaliyot: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun qollanma. - T.: Talqin, 0003. - 020 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

002.     To"raqulov Yo.

Umimiy biologiya: (sitologiya va genetika asoslari)/ Yo. To"raqulov, K. Nishonboyev, J. Hamidov, J. Musayev et al.. - Т.: Sharq, 0004. - 012 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

003.     To"xliyev B.

Adabiyot: darslik/ B. To"xliyev; B. To"liyev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

004.     To"xliyev B.

Adabiyot: darslik/ B. To"xliyev. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 088 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

005.     Tolipova J.O.

Biologiya o"qitish metodikasi: o"qituvchilar uchun o"quv-uslubiy qo"llanma/ J.O. Tolipova, A.T. G"ofurov. - T.: Bilim, 0004. - 062 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

006.     Toshmurodov T.

Soliqlar va alqaro soliq tizimi: o"quv qo"llanma/ T. Toshmurodov. - T.: Turon-Iqbol, 0005. - 020 b.  0500 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

007.     Toshpo"latov S.Sh.

Tikuv buyumlarini loyihalash: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qollanma/ S.Sh. Toshpo"latov, X.X. Komilova, A.K. Tolipov, N.Sh. Mirsoatova, M.V. Hoshimova. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 044 b.  0200 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

008.     Turdiyev M.T.

Elektrontexnika va elektronika asoslari: o"quv qo"llanma/ M.T. Turdiyev. - Т.: O"qituvchi, 0011. - 028 b.  078 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

009.     Tursunmetov K.A.

Fizikadan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ K.A. Tursunmetov, A.A. Uzoqov, I. Bo"riboyev, A.M. Xudoyberganov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 072 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - XP(40)

 

 

010.     Tursunmetov K.A.

Fizikadan masalalar to"plami: o"quv qo"llanma/ K.A. Tursunmetov, A.A. Uzoqov, I. Bo"riboyev, A.M. Xudoyberganov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 070 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

011.     Tursunov S.T.

Sog"lom turmush tarzi: o"quv qo"llanma/ S.T. Tursunov, T.S. Nodirov. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

012.     Tursunov S.T.

Sog"lom turmush tarzi: o"quv qo"llanma/ S.T. Tursunov, T.S. Nodirov. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 068 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

013.     Tursunova D.J.

Kimyodan dasturlashtirilgan masala va mashqlar to"plami: oquv qo"llanma/ D.J. Tursunova, F.J. Tursunova. - T.: Bilim, 0004. - 056 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

014.     Ubaydullayev Sh.

Chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorgarlik: o"quv qo""lanma (2 qism)/ Sh. Ubaydullayev, A. Norboyev, M. Ziyayeva, M. Ortiqov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 048 b.  03348 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

015.     Ubaydullayev Sh.

Chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorgarlik: o"quv qo""lanma (2 qism)/ Sh. Ubaydullayev, A. Norboyev, M. Ziyayeva, M. Ortiqov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 048 b.  03348 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

016.     Ubaydullayev Sh.

Chaqiruvga qadar boshlang"ich tayyorgarlik: o"quv qo""lanma (2 qism)/ Sh. Ubaydullayev, A. Norboyev, M. Ziyayeva, M. Ortiqov et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 050 b.  03348 экз.

Экземпляры: всего:100 - XP(100)

 

 

017.     Ubaydullayeva D.R.

Ishlab chiqarishni avtomatlashtirish: o"quv qo"llanma/ D.R. Ubaydullayeva, Sh.I. Razzoqov. - T.: Fan va texnologiya, 0005. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

018.     Umarov E.

Estetika asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Umarov, R. Karimova, M. Mirsaidova, G. Oyxo"jayeva. - Т.: Sharq, 0004. - 028 b.  07838 экз.

Экземпляры: всего:25 - XP(25)

 

 

019.     Umarov E.

Estetika asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Umarov, R. Karimov, M. Mirsaidova, G. Oyxo"jaeva. - T.: Cho"lpon, 0006. - 008 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

020.     Umarov E.

Estetika asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Umarov, R. Karimov, M. Mirsaidova, G. Oyxo"jaeva. - T.: Cho"lpon, 0007. - 008 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

021.     Umarov E.

Estetika asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Umarov, R. Karimov, M. Mirsaidova, G. Oyxo"jaeva. - T.: Cho"lpon, 0009. - 006 b.  0305 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

022.     Umarov E.

Estetika asoslari: o"quv qo"llanma/ E. Umarov, R. Karimov, M. Mirsaidova, G. Oyxo"jaeva. - T.: Cho"lpon, 0011. - 008 b.  0305 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

023.     Umarov T.

Asbob-uskunalarni tayyorlash texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ T. Umarov, D.E. Aliqulov. - T.: Ijod, 0007. - 00 b.  0132 экз.

Экземпляры: всего:45 - XP(45)

 

 

024.     Umronxo"jayev A.

Mashinasozlik va qurilish chizmachiligi: o"quv qo"llanma/ A. Umronxo"jayev, Sh. Jumanov, A. Norqulov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 072 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:15 - XP(15)

 

 

025.     Umronxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: 00-11-sinflar uchun o"quv qo"llanma/ T.S. Umronxo"jayev, N.N. Sagdiyev, H.A. Meliyev. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 028 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

026.     Umronxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti: o"quv qo"llanma/ T.S. Umronxo"jayev, O". Tursunov. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 068 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

027.     Umronxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya va sport mashg"ulotlari: o"quv qo"llanma/ T.S. Umronxo"jayev, M.M. Rahimov, R. Qudratov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 052 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:17 - XP(17)

 

 

028.     Umronxo"jayev T.S.

O"zbek xalq harakatli o"yinlari: o"quv qo"llanma/ T.S. Umronxo"jayev, M.M. Rahimov, A.N. Abdiyev. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 012 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

029.     Usmonov A.U.

Nazorat-o"lchov asboblari va ularni o"rnatish: o"quv qo"llanma/ A.U. Usmonov, D.M. Shomurodova. - T.: Bilim, 0005. - 036 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

030.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (1917-1991yillar): 0 kurs uchun darslik/ Q. Usmonov, M. Sodiqov. - Т.: Sharq, 0007. - 056 b.  01148 экз.

Экземпляры: всего:12 - XP(12)

 

 

031.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (1917-1991yillar): 0 kurs uchun darslik/ Q. Usmonov, M. Sodiqov. - Т.: Sharq, 0009. - 058 b.  01148 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

032.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (1917-1991yillar): 0 kurs uchun darslik/ Q. Usmonov, M. Sodiqov. - Т.: Sharq, 0007. - 058 b.  01148 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

033.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0-kurs uchun darslik/ Q. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 028 b.  01148 экз.

Экземпляры: всего:12 - XP(12)

 

 

034.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0-kurs o"quvchilari uchun darslik/ Q. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 028 b.  01000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

035.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0 kurs o"quvchilari uchun darslik/ Q. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 028 b.  0396 экз.

Экземпляры: всего:3 - XP(3)

 

 

036.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0-kurs uchun darslik/ Q. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 028 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

037.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0-kurs uchun darslik/ Q. Usmonov. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 028 b.  06286 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

038.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0 kurs uchun darslik/ Q. Usmonov, M. Sodiqov. - Т.: Sharq, 0006. - 029 b.  0396 экз.

Экземпляры: всего:32 - XP(32)

 

 

039.     Usmonov Q.

O"zbekiston tarixi (Milliy istiqlol davri): 0 qism/ Q. Usmonov, M. Sodiqov. - Т.: Sharq, 0006. - 030 b.  0396 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

040.     Usmonxo"jayev T.S.

Bolalar va o"smirlar sporti mashg"ulotlari nazariyasi va uslubiyatlari: qo"llanma/ T.S. Usmonxo"jayev, M.B. Aliyev, X.X. Sagdiyev, F.K. Turdiyev et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 004 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

041.     Usmonxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: darslik/ T.S. Usmonxo"jayev, B.J. Yusupov, J.A. Akramov, S.T. Usmonxo"jayev. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 008 b.  05642 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

042.     Usmonxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: darslik/ T.S. Usmonxo"jayev, B.J. Yusupov, J.A. Akramov, S.T. Usmonxo"jayev. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 008 b.  02264 экз.

Экземпляры: всего:20 - XP(20)

 

 

043.     Usmonxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: darslik/ T.S. Usmonxo"jayev, S.G. Arzumanov, B.A. Qodirov. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 008 b.  000000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

044.     Usmonxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: darslik/ T.S. Usmonxo"jayev, S.G. Arzumanov, B.A. Qodirov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 006 b.  000000 экз.

Экземпляры: всего:80 - XP(80)

 

 

045.     Usmonxo"jayev T.S.

Jismoniy tarbiya: darslik/ T.S. Usmonxo"jayev, S.G. Arzumanov, B.A. Qodirov. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 008 b.  000000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

046.     Vafayev R.H.

Algebra va analiz asoslari: darslik/ R.H. Vafayev. - Т.: O"qituvchi, 0003. - 068 b.  00000 экз.

Экземпляры: всего:50 - XP(50)

 

 

047.     Xodjiyev M.T.

Tabiy tolalarga dastlabki ishlov berish: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ M.T. Xodjiyev, M.I. Hikmatova. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 060 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

048.     Xolliyev I.

Ekologiya: o"quv qo"llanma/ I. Xolliyev, A. Ikromov. - T.: Talqin, 0004. - 024 b.  05000 экз.

Экземпляры: всего:20 - XP(20)

 

 

049.     Xolmirzayev Q.I.

Tolali materiallarga ishlov berish: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ Q.I. Xolmirzayev. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 06 b.  0460 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

050.     Xomitov K.Z.

Moliya bozori va birja ishi: o"quv qo"llanma/ K.Z. Xomitov, F.T. Muhamedov. - T.: O"zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 0009. - 068 b.  0609 экз.

Экземпляры: всего:12 - XP(12)

 

 

051.     Xudoyberdiyev Z.Ya.

Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish: o"quv qo"llanma/ Z.Ya. Xudoyberdiyev, D.D. Rustamova, N.M. Majidov. - T.: Cho"lpon, 0010. - 092 b.  0909 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

052.     Yo"ldoshev O". R.

Mehnatni muhofaza qilish: o"quv qo""lanma/ O"..R. Yo"ldoshev, O.D. Rahimov, R.T. Xo"jaqulov, O.T. Hasanova. - T.: Fan va texnologiya, 0011. - 000 b.  0291 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

053.     Yo"ldoshev O".R.

Mehnatni muhofaza qilish: o"quv qo""lanma/ O".R. Yo"ldoshev, O.D. Rahimov, R.T. Xo"jaqulov, O.T. Hasanova. - T.: Fan va texnologiya, 0005. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - XP(4)

 

 

054.     Yo"ldoshev S.

Folklor-etnografik ansambllari: qo"llanma/ S. Yo"ldoshev, G. Sattarova. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 072 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

055.     Yo"ldosheva S.

Folklor kiyimlari va bezaklari: Kasb-hunar kollejlari uchun o"quv qo"llanma/ S. Yo"ldosheva, S. Davlatova, G. Sattarova. - T.: Talqin, 0007. - 036 b.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

056.     Yo"ldosheva S.

Xalq urf-odati va an"analari: darslik/ S. Yo"ldosheva. - T.: Ijod dunyosi, 0003. - 008 b.  0070 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

057.     Yo"ldosheva Sh.

Ishlab chiqarish jihozlari va texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ Sh. Yo"ldosheva. - T.: Davr press, 0007. - 000 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - XP(6)

 

 

058.     Yog"ochsozlik texnologiyasidan ruscha-o"zbekcha  atamalar lug"ati. - T.: Talqin, 0004. - 028 b.

Экземпляры: всего:14 - XP(14)

 

 

059.     Yunusov A.S.

Ko"rsatkichli, logarifmok tenglama va tengsizliklar: o"quv qo"llanma/ A.S. Yunusov, D. Yunudova, O. Musurmonov , Yu. Nizomova. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

060.     Yunusov A.S.

Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari: o"quv qo"llanma/ A.S. Yunusov. - Т.: Yangi asr avlodi, 0006. - 044 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

061.     Yunusov A.S.

Qiziqarli matematika va olimpiada masalalari: o"quv qo"llanma/ A.S. Yunusov, S.I. Afonina, M.A. Berdiqulov, D.I. Yunusova. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 016 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

062.     Yunusova D.I.

Ta"lim tenologiyalari asosida matematik ta"limni tashkil etish: o"quv qo"llanma/ D.I. Yunusova. - T.: Universitet, 0005. - 032 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - XP(1)

 

 

063.     Yusufxodjayev A.A.

Metalurgiyada analitik nazorat: o"quv qo"llanma/ A.A. Yusufxodjayev. - T.: Cho"lpon, 0007. - 036 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

064.     Yusupova R.

To"qimachilik materialshunosligi: o"quv qo"llanma/ R. Yusupova. - T.: Cho"lpon, 0007. - 024 b.  0800 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

065.     Zairov I.U.

Parmalash va frezerlash ishlari texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ I.U. Zairov. - Т.: Ilm ziyo, 0007. - 030 b.

Экземпляры: всего:68 - XP(68)

 

 

066.     Zohidov R.A.

Issiqlik tenikasining nazariy asoslari: o"quv qo"llanma/ R.A. Zohidov, M.M. Alimova, Sh.S. Mavjudova, X.S. Isaxodjayev. - T.: Cho"lpon, 0006. - 012 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - XP(10)

 

 

067.     Zoirov I.U.

Mexanik-yig"ish texnologiyasi: o"quv qo"llanma/ I.U. Zoirov. - T.: Yangi nashr, 0007. - 010 b.  0150 экз.

Экземпляры: всего:66 - XP(66)

 

 

068.     Ёкилги ва ЁММ  сарфи: меъёрлар изохлар. - Т.: УМКХТМ, 0003. - 08 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

069.     Ёрматов Г.

Мехнатни мухофаза килиш: дарслик/ Г. Ёрматов, Ё. Исамухамедов. - Т.: Узбекистон, 0002. - 084 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

070.     Абдукодиров А.А.

Ахборот технологиялари: дарслик/ А.А. Абдукодиров, А.Г. Хайитов, Р.Р. Шодиев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 044 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:32 - ХР(32)

 

 

071.     Абдуллаев К.Х.

Геометрия: учебник/ К.Х. Абдуллаев, Л.Е. Змиевская, М.А. Низаметдинова, Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 024 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

072.     Абдулхаев М.М.

Кимё: дарслик/ М.М. Абдулхаев, У.М. Мардонов. - Т.: Узбекистон, 0002. - 072 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:31 - ХР(31)

 

 

073.     Абдусаматов А.

Органик кимё: укув кулланма/ А. Абдусаматов, Р. Мирзаев, Р. Зияев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

074.     Абдухамедов А.А.

Алгебра ва тополог исследование асослари. 0 кисм: дарслик/ А.А. Абдухамедов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 064 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

075.     Абдухамедов А.У.

Алгебра ва алгебраист рассмотрение асослари: 0 кисм/ А.У. Абдухамедов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 068 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

076.     Абдухамидов А.

Алгебра ва тополог разложение асосларидан масалалар туплами: укув кулланма/ А. Абдухамидов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж. Хусанов. - Т.: Шарк, 0002. - 052 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

077.     Абдухамидов А.

Алгебра ва тополог разбирательство асосларидан масалалар туплами: укув кулланма/ А. Абдухамидов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж. Хусанов. - Т.: Шарк, 0001. - 052 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

078.     Абдухамидов А.

Алгебра ва геометр рассмотрение асосларидан масалалар туплами: укув кулланма/ А. Абдухамидов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж. Хусанов. - Т.: Шарк, 0002. - 050 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

079.     Автомобилларнинг тузилиши, технарь  хизмат курсатиш ва таъмирдаш: укув кулланма. - Т.: Мехнат, 0001. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:19 - ХР(19)

 

 

080.     Автомобиль ва двигателларни  таъмирлаш: дарслик. - Т.: Укитувчи, 0002. - 080 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

081.     Авточилангарлик (Автомобилларнинг тузилиши,  техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш): Укув кулланма. - Т.: Фан, 0003. - 044 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

082.     могущественный келин-куёвларга (оила  куриш бусагасида турган келин-куёвларга эслатма). - Т.: Абу возвышенный Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 0003. - 06 б.  000060 экз.

Экземпляры: всего:47 - ХР(47)

 

 

083.     Азизов К.Х.

Правила дорожного движения равным образом его безопасность: учебное пособие/ К.Х. Азизов, Ж.Р. Кульмухамедов, К.М. Назаров, Т.Ш. Умурзаков. - Т.: Tasvir, 0008. - 056 стр.  0440 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

084.     Азизов К.Х.

Правила дорожного движения да его безопасность: учебное пособие/ К.Х. Азизов, Ж.Р. Кульмухамедов, К.М. Назаров, Т.Ш. Умурзаков. - Т.: Издательский-полиграфический созидательный хата имени Чулпана, 0009. - 060 с  0440 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

085.     Азизов Ш.

Человек равно общество: учебник/ Ш. Азизов. - Т.: Sharq, 0010. - 076 с  099 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

086.     Азизхужаев А.

Конституциявий хукук: изохли лугат/ А. Азизхужаев, О. Хусанов, Х. Азизов. - Т.: Академия, 0001. - 060 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

087.     Азизхужаев А.

Мустакиллик: курашлар, изтироблар, кувончлар/ А. Азизхужаев. - Т.: Шарк, 0001. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

088.     Азизхужаев А.

Чин узбек иши/ А. Азизхужаев. - Т.: Академия, 0003. - 044 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ушбу китобда миллий мустакилликни кулга киритиш, уни асраб-авайлаш, келажак сари янги йуллар белгилаш хакида.

 

 

089.     Алгебра ва алгебраист  анализ асослари: 0 кимс. дарслик/ А.А. Абдухамедов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 064 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

090.     Алгебра ва алгебраист  анализ асослари. 0 кисм: дарслик/ А.А. Абдухамедов, Х.А. Насимов, У.М. Носиров, Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 064 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

091.     Аликулов Д.Е.

Технология токорной обработки: учебник/ Д.Е. Аликулов, Н.Н. Лосева, Б.С. Аскарходжаев, Б.М. Мавлянов. - Т.: Молия, 0003. - 072 стр.  0000 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

092.     Алимов Ш.А.

Алгебра да альфа и омега анализа: трактат для того 00 классов/ Ш.А. Алимов, А.Р. Халмухамедов, М.А. Мирзахмедов. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 076 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

093.     Алимова Д.А.

История Узбекистана (1917-1991): учебник пользу кого 00 классов/ Д.А. Алимова, Р.Х. Каримов, К.А. Акилов, К.К. Раджабов et al.. - Т.: Шарк, 0002. - 072 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

094.     Алимова Д.А.

Узбекистон тарихи (1917-1991 йиллар): дарслик/ Д.А. Алимова, Р.Х. Каримов, К.О. Окилов, К.К. Ражобов et al.. - Т.: Шарк, 0001. - 016 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

095.     Алимходжаев К.Т.

Теоритеческие азы электротехники: учебное пособие/ К.Т. Алимходжаев, В.А. Козлов. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный помещение имени Чулпана, 0007. - 004 с  0850 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

096.     Америкага ташриф  =Визит во Америку: узбек ва прародитель тилида. - Т.: Узбекистон, 0002. - 016 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу китоб Узбекистон Президенти И.А.Каримовнинг 0002 йилда Соединенные Штаты Америки Кушма Штатларига килган расмий ташрифи ва унинг икки мамлакат уртасидаги узаро муносабатлардаги улкан ахамиятини акс эттиради.

 

 

097.     Аминов М.

Иш юритиш: амалий кулланма/ М. Аминов, А. Мадвалиев, Н. Махкамов, Н. Махмудов. - Т.: Узбекистон миллий энциклопедияси, 0000. - 044 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:13 - ХР(13)

Ушбу кулланмада ташкилот ва муассасаларнинг иш юритиш фаолиятида энг куп кулланиладиган хужжатлар, уларни тузиш тартиб коидалари масалаларига тухтатилинди.

 

 

098.     Андерсон Т.

Кадам ба кадам/ Т. Андерсон. - Т.: Узбекистон, 0002. - 022 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

099.     Анфимова Н.А.

Кулинария: учебник/ Н.А. Анфимова, Л.Л. Татарская. - М.: Академия, 0000. - 036 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

000.     Арипов М.

Информатика асослари: укув кулланма/ М. Арипов, А. Хайдаров. - Т.: Укитувчи, 0002. - 032 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

001.     Арипов Х.

Основы электроники: учебное пособие/ Х. Арипов, А. Абдуллаев, Н. Алимова. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный изба имени Чулпана, 0007. - 036 б.  0790 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

002.     Атанасян Л.С.

Геометрия/ Л.С. Атанасян. - Москва: Просвещение, 0999. - 007 с.. - рус  000000 экз.

Экземпляры: всего:2 - XP(2)

 

 

003.     Ахмедов А.Б.

Информатика: дарслик/ А.Б. Ахмедов, Н.И. Тайлаков. - Т.: Узбекистон, 0001. - 072 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

004.     Ахмедова Г.Т.

Узбек тили: прародитель гурухлари учун/ Г.Т. Ахмедова, В.А. Каримжонова. - T.: Ijod dunyosi, 0001. - 044 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Ушбу кулланма айрим уринларда узбек тилини прародитель тили грамматикаси билан чогиштирилган ва лотин алифбосига асосланган узбек тили имлоси билан хамло таништиришга эътибор каратилган.

 

 

005.     Ахмедова Г.Т.

Узбек тили: прародитель гурухлари учун/ Г.Т. Ахмедова. - T.: Ijod dunyosi, 0001. - 046 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

Ушбу кулланма айрим уринларда узбек тилини прародитель тили грамматикаси билан чогиштирилган ва лотин алифбосига асосланган узбек тили имлоси билан нахалюга таништиришга эътибор каратилган.

 

 

006.     Ахмедова Н.Ф.

Книга чтобы чтения: учебное пособие/ Н.Ф. Ахмедова, Р.Б. Шарипова. - T.: Uzinkomsentr, 0003. - 060 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

007.     Ахмедова Н.Ф.

Русский язык: учебное пособие/ Н.Ф. Ахмедова, Р.Б. Шарипова. - Т.: Илм Зиё, 0004. - 000 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

008.     Ахмедова Н.Ф.

Русский язык: учебное пособие/ Н.Ф. Ахмедова, Р.Б. Шарипова. - Т.: Илм Зиё, 0005. - 000 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

009.     Ахунова Г.Н.

Финансы предпринимательства: уебное пособие/ Г.Н. Ахунова, Х.И. Баев, Д.Б. Баева. - Т.: Iqtisod-moliya, 0009. - 084 с  0767 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

010.     Аюпов Ш.А.

Математика олимпиадалари масалалари: 0 кисм/ Ш.А. Аюпов, Б.Б. Рихсиев, О.Ш. Кучкоров. - Т.: Фан, 0004. - 06 б.  00 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

Кулланма турли даражадаги мураккабликда булган 000 та тополог белая олимпиада масалаларини ечимлари билан биргаликда уз ичига олган.

Учебная литература:  все/все/все/все/все/Доп

 

 

011.     Аюпов Ш.А.

Математика олимпиадалари масалалари: 0 кисм/ Ш.А. Аюпов, Б.Б. Рихсиев, О.Ш. Кукоров. - Т.: Фан, 0004. - 08 б.  00 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

Кулланма турли даражадаги мураккабликда булган 000 та тополог белая олимпиада масалаларини ечимлари билан биргаликда уз ичига олган.

Учебная литература:  все/все/все/все/все/Доп

 

 

012.     Бабайцева В.В.

Русский язык: Сборник заданий. 00-11 классы/ В.В. Бабайцева. - М.: Дрофа, 0003. - 004 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

013.     Баратов П.

Умумий табиий география: укув кулланма/ П. Баратов, А. Соатов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 024 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

014.     Баркамол авлодни шакллантиришда  жисмоний тарбия ва спортининг тиббий асослари: услубий кулланма. - T.: O"zbekiston, 0011. - 052 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

015.     Бахтли симпатия булинг : Аёлнинг тугишидан олдин, тугиш пайтида ва фарзанд тугилганидан кейин давр саломатлик йилномаси. - Т.: Абу возвышенный Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 0003. - 08 б.  000060 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

016.     Бекмирзаев Н.

Нотиклик асослари: укув кулланма/ Н. Бекмирзаев. - Т.: Фан, 0006. - 044 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

017.     Бекмуродов М.

Узбек менталитети/ М. Бекмуродов. - Т.: Янги аср авлоди, 0004. - 06 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

018.     Бекмуротова Н.

Пайвандлаш ишлари. (Амалий машгулотлар): укув кулланма/ Н. Бекмуротова. - Т.: Мехнат, 0002. - 038 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:31 - ХР(31)

 

 

019.     Бекмуротова Н.

Чилангарлик ишлари. (Амалий машгулотлар): укув кулланма/ Н. Бекмуротова. - Т.: Мехнат, 0002. - 024 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:42 - ХР(42)

 

 

020.     Бибутов Н.С.

Амалий механика: укув кулланма/ Н.С. Бибутов, М.М. Муродов. - Т.: Узинкомцентр, 0002. - 072 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

021.     Биология : учебник/ Коллектив авторов: А.А. Абдукаримов, А.Т. Гафуров, К.Н. Нишанбаев равно др.. - Т.: Sharq, 0011. - 064 с  019 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

022.     Биология : учебник/ Коллектив авторов: А.А. Абдукаримов, А.Т. Гафуров, К.Н. Нишанбаев равным образом др.. - Т.: Sharq, 0009. - 064 с  019 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

023.     Бройдо В.Л.

Офис техникаси: бошкариш ва иш юритиш учун: укув кулланма/ В.Л. Бройдо. - Т.: Мехнат, 0001. - 032 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

024.     Бугунги дунёнинг мафкуравий  манзараси. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси, ундаги гоялар кураши, мафкуравий полигонларнинг бутун-бутун халклар такдирига таъсири билан боглик масалалар ана шундай оламшумул ахамиятга эга.

 

 

025.     Бунёдкор гоялар . - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

026.     Буюк ва мукаддассан,  мустакил Ватан. - Т.: O"qituvchi, 0011. - 000 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу илмий-оммабоп рисола Узбекистон Республикаси Президентининг 0011 йил 0 апрелдаги "Узбекистон Республикаси Давлат мустакиллигининг йигирма йиллигини нишонлашга тайёргарлик куриш ва уни утказиш тугрисида"ги ПК-1516-сонли Карорида баён этилган фикр ва гояларни ватандошларимиз калби ва онгига сингдириш, маънавий-маърифий сохаларда эришилган ютукларни таргиб этишга каратилган.

 

 

027.     Ватан химояси -  мукаддас бурч. - Т.: Узбекистон, 0001. - 037 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

028.     Ватаннинг мукаддас остонаси  =Посвящается 00-летию неависимости Республики Убекистан: Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 00 йиллигига багишланади. - Т., 0001. - 064 б.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

029.     Габриелян О.С.

Химия: учебник ради 00 классов/ О.С. Габриелян, Ф.Н. Маскаев, С.Ю. Пономарев, В.И. Теренин. - М.: Дрофа, 0005. - 000 с.: ил.  070000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

030.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 06 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:46 - ХР(46)

 

 

031.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 08 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

032.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 08 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

033.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 06 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:46 - ХР(46)

 

 

034.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 068 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:47 - ХР(47)

 

 

035.     Гадоева М.И.

Инглиз тили: 0 кисм: кулланма/ М.И. Гадоева. - Т.: Узбекистон, 0001. - 066 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

036.     Ганиев А.Г.

Физика: 0 кисм/ А.Г. Ганиев, А.К. Авлиякулов, Г.А. Алмардонова. - Т.: Укитувчи, 0002. - 068 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

037.     Ганиев А.Г.

Физика (часть 0): учебник/ А.Г. Ганиев, А.К. Авлиякулов, Г.А. Алмардонова. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 084 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

038.     Ганиев А.Г.

Физика (часть 0): учебник/ А.Г. Ганиев, А.К. Авлиякулов, Г.А. Алмардонова. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 092 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

039.     Ганиев С.К.

Электронные вычислительные аппаратура да сети: учебное пособие/ С.К. Ганиев, Т.А. Кучкаров. - Т.: Издательский-полиграфический созидательный дворец имени Гафура Гуляма, 0008. - 040 с  0860 экз.

Экземпляры: всего:22 - ХР(22)

 

 

040.     Геометриядан масалалар туплами : укув кулланма. - Т.: Укитувчи, 0001. - 000 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

041.     Геометриядан масалалар туплами : укув кулланма/ И. Исраилов, З. Пашаев. - Т.: Укитувчи, 0001. - 004 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

042.     Гоя ва мафкура . - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

043.     Гуломов С.С.

Фан ва техникада системавий ёндашиш асослари: укув кулланма/ С.С. Гуломов. - Т.: Молия, 0002. - 016 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

044.     Гулямов С.С.

Независимый Узбекистан/ С.С. Гулямов, Р. Убайдуллаева, Э. Ахмедов. - Т.: Мехнат, 0000. - 044 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

В книге получай базе большого фактического материала рассказано насчёт природно-климатических условиях, демографических особенностях равно социально-экономическом развитии Узбекистана.

 

 

045.     Дадаханов Н.К.

Электр-газ пайвандлаш технологияси: укув кулланма/ Н.К. Дадаханов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 06 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

 

 

046.     Джамалов Х.

Бюджетная система: учебное пособие/ Х. Джамалов, С.К. Алиев. - Т.: Ilm ziyo, 0008. - 020 с  0767 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

В учебном воспособление раскрываются сущность бюджетной системы, её звенья, их уастия равно занятие во развитии экономики да социальной сфепы, научно-правовые альфа и омега да действие бюджетной системы на условиях рынка.

Учебная литература:  Э/401/бугалтерия/экономика/1,2,3/Осн

 

 

047.     Джураев З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураев. - Т.: Sharq, 0009. - 080 с  05072 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

048.     Джураев З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураев. - Т.: Sharq, 0011. - 080 с  05072 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

049.     Джураев Х.

Допризывная приуготовление молодежи: учебное пособие/ Х. Джураев. - Т.: Шарк, 0005. - 008 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

050.     Джураев, Нарзулла .

История Узбекистана (Период национальной независимости): курс к 01 классов/ Н. Джураев. - Т.: Шарк, 0001. - 072 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

051.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебное пособие/ З.Р. Джураева. - Т.: Шарк, 0002. - 020 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:15 - ХР(15)

 

 

052.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебное пособие/ З.Р. Джураева. - Т.: Шарк, 0001. - 020 с.  02000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

053.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураева, Т.У. Кучаров. - Т.: Шарк, 0006. - 068 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:36 - ХР(36)

 

 

054.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураева, Т.У. Кучаров. - Т.: Шарк, 0003. - 068 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:45 - ХР(45)

 

 

055.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураева, Т.У. Кучаров. - Т.: Шарк, 0002. - 068 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:31 - ХР(31)

 

 

056.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебное пособие/ З.Р. Джураева. - Т.: Шарк, 0010. - 020 с.  02000 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

057.     Джураева З.Р.

Русский язык: учебник/ З.Р. Джураева, Т.У. Кучаров. - Т.: Шарк, 0007. - 068 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

058.     Дмитриев М.Н.

Трактор, автомашина ва комбайнлар электр жихозлардан практикум: укув кулланма/ М.Н. Дмитриев. - Т.: Укитувчи, 0991. - 008 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

059.     Душамов, Жуманазар .

Оммавий тадбирлар режиссураси: дарслик/ Ж. Душамов. - Т.: Г. Гулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 0002. - 042 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

060.     ДЭУ Дамас : Руководство в области ремонту да обслуживанию. - Бишкек, 0000. - 052 с.: илл.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

061.     ДЭУ Тико : Все модели. Руководство в области ремонту да экспуатации. - Бишкек, 0000. - 044 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

062.     Жалалов Ж.

English: 00-синф учун кулланма/ Ж. Жалалов. - Т.: Укитувчи, 0003. - 038 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

063.     Жалалов Ж.

English: 01-синф учун кулланма/ Ж. Жалалов. - Т.: Укитувчи, 0000. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

064.     Жалалов Ж.

English: 00-синф учун кулланма/ Ж. Жалалов. - Т.: Укитувчи, 0000. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

065.     Жураев Н.

Ижтимоиёт асослари (шахс ва жамият): укув кулланма/ Н. Жураев, Ш. Азизов. - T.: Ma"rifat-Madadkor, 0003. - 084 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

066.     Жураев Н.

Узбекистон тарихи (Миллий истиклол даври): 01-синф укувчилари учун дарслик/ Н. Жураев, Т. Файзуллаев, К. Усмонов. - Т.: Шарк, 0998. - 068 б.  020000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

067.     Зуев В.М.

Металларга термик ишлов бериш: дарслик/ В.М. Зуев. - Т.: Фан, 0003. - 088 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

068.     Зуннунов А.

Педагогика тарихи: дарслик/ А. Зуннунов. - Т.: Шарк, 0002. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

069.     Иброхимов А.

Ватан туйгуси/ А. Иброхимов, Х. Султонов, Н. Жураев. - Т.: Узбекистон, 0996. - 096 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

070.     Иброхимов И.

Электр машиналари: дарслик/ И. Иброхимов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 008 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

071.     Ивлин А.А.

Отделочные строительные работы: учебник/ А.А. Ивлин, А.А. Кальгин, О.М. Скок. - М.: Академия, 0999. - 088 стр.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

072.     Идея национальной независимости : основные понятки равным образом принципы. - Т., 0003. - 060 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:26 - ХР(26)

 

 

073.     Идея национальной независимости : основные убеждения равно принципы. - Т., 0003. - 058 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

074.     Идея национальной независимости : основные убеждения да взгляды на вещи (уебное дотация с целью 00-11 классов). - Т.: Изд-во Национального общества философов, 0005. - 076 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

075.     Идея национальной независимости : учебное пособие. - Т.: Изд-во Национального общества философов, 0009. - 092 с  0505 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

076.     Изучение конституции Республики  Узбекистан: учебное пособие. - Т.: Шарк, 0006. - 060 с  0500 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

077.     Изучение конституции Республики  Узбекистан: учебное пособие. - Т.: Шарк, 0009. - 060 с  0500 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

078.     Изучение конституции Республики  Узбекистан: учебное пособие. - Т.: Шарк, 0011. - 008 с  089 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

079.     Икромов Т.Х.

Ишлаб икариш касб усталари: услубий кулланма/ Т.Х. Икромов. - Т.: Шарк, 0003. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

080.     Иноятов У.

Бухгалтерия хисоби/ У. Иноятов, М. Абдуллаев, М. Хамидова. - Т.: Молия, 0003. - 072 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:13 - ХР(13)

 

 

081.     Иноятов У.

Бухгалтерия хисоби: укув кулланма/ У. Иноятов, М. Абдуллаев, Х. Корахужаев. - Т.: Шарк, 0001. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

082.     Инсоният тарихи -  гоялар ва мафкуралар тарихидир. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 00 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Ушбу китобчада тараккиётининг икки жихати - кишилик хаёти ва гоялар уртасидаги богликлик, гояларнинг инсоний тарихига таъсири, баъзи мафкураларни мутлаклаштириш окибатлари хакида мухтасар тарзда химоя килади.

 

 

083.     Исраилов И.

Геометрия: учебное пособие/ И. Исраилов, З. Пашаев. - T.: Turon-Iqbol, 0005. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

084.     Исраилов И.

Геометриядан масалалар туплами: укув кулланма/ И. Исраилов, З. Пашаев. - Т.: Укитувчи, 0001. - 004 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

085.     Исроилова Б.

Биологиядан лаба машгулотлари: кулланма/ Б. Исроилова. - Т.: Укитувчи, 0002. - 076 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:31 - ХР(31)

 

 

086.     Истеъмолчиларнинг хукукларини химоя  килиш тугрисида Узбекистон Республикаси конуни. - Т., 0005. - 00 б.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

087.     Йулдошев К.

Иктисодиёт асослари: кулланма/ К. Йулдошев, Ш. Маматкулов, К. Муфтайдинов. - Т.: Шарк, 0002. - 072 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

088.     Йулдошев Х.С.

Экология ва табиатни мухофаза килиш асослари: дарслик/ Х.С. Йулдошев, Ш.М. Авазов. - Т.: Мехнат, 0003. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

089.     Камилов Ш.М.

Информатика: учебник/ Ш.М. Камилов. - Т.: Укитувчи, 0003. - 024 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

090.     Каминский М.Л.

Асбоблар ва автоматлаштириш системаларини монтировка килиш: дарслик/ М.Л. Каминский, В.М. Каминский. - Т.: Узбекистон, 0002. - 068 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

091.     Камолхужаев Ш.М.

Табиатшунослик асослари: укув кулланма/ Ш.М. Камолхужаев. - Т.: Молия, 0002. - 032 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

092.     Каримов А.

Узлуксиз таълим: рахбарлик масъулияти ва жавобгарлиги/ А. Каримов. - Т., 0005. - 00 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 

 

093.     Каримов М.

Упражнения хореографии, художественной гимнастики равным образом народные игры: уебное пособие/ М. Каримов, Т. Усманходжаев. - Т.: Ilm ziyo, 0005. - 024 с.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

094.     Каримов Ш.

Ватан тарихи: кулланма/ Ш. Каримов. - Т.: Укитувчи, 0997. - 028 б.  0 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

095.     Каримов Э.

Автомобтлларда юк ташиш ва уни ташкил килиш: укув кулланма/ Э. Каримов. - Т.: Шарк, 0002. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

096.     Каримов Э.

Юк автомобиллари: дарслик/ Э. Каримов. - Т.: Шарк, 0003. - 072 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

097.     Каримова В.М.

Мустакил фикрлаш: укув кулланма/ В.М. Каримова, Р.И. Суннатова, Р.Н. Тожибоева. - Т.: Шарк, 0000. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

098.     Каримова В.

Мехр ва мурувват оиладан бошланади/ В. Каримова. - Т.: Янги аср авлоди, 0004. - 08 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

099.     Каримова О.

Правоведение: уебник/ О. Каримова. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 040 с  0156 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

000.     Каршибой М.

Эзгулик ва маънавият: Маърифий рисола/ М. Каршибой. - Т.: Маънавият, 0009. - 028 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу китобда  Президент Ислом Каримов асарлари асосида эзгулик ходисасининг халкимиз хаётидаги урни ва ахамияти, унинг маънавиятимиз ривожига бикиёс таъсири, истиклол йилларида эзгу интилишлар миллий гоямиз хакида таъкидланади.

 

 

001.     Касымов С.

Базы данных во среде OC Windows/ С. Касымов, Х. Зайниддинов, У. Хамдамов. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный помещение имени Чулпана, 0007. - 084 с  0890 экз.

Экземпляры: всего:17 - ХР(17)

 

 

002.     Касьянов В.А.

Физика: курс к 00 классов/ В.А. Касьянов. - М.: Дрофа, 0004. - 016 с  010000 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

003.     Кацман М.М.

Электр машиналари ва электр юритмадан лаб ишлари учун кулланма/ М.М. Кацман. - Т.: Университет, 0003. - 004 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:17 - ХР(17)

 

 

004.     Келажакка сармоя : узбек, прародитель ва инглиз тилларида. - Т.: Маънавият, 0007. - 080 б.  01060 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 

 

005.     Кодиров С.М.

"Tico" автомобили (тузилиши, носозликларни аниклаш ва таъмирлаш): укув кулланма/ С.М. Кодиров, Д.И. Хошимов, Г.Н. Махмудов, А.Д. Хошимов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 028 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

006.     Конституция Республики Узбекистан . - Т.: Узбекистон, 0003. - 00 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

007.     Конституция Республики Узбекистан : Принята 0 декабря 0992 годы для 01 сессии Верховного совета Республики Узбекистан 02 созыва. - Т.: Узбекистан, 0008. - 00 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

008.     Косимов Б.

Узбек адабиёти: 00-синф учун дарслик/ Б. Косимов, Н. Жумахужа. - Т.: Укитувчи, 0000. - 064 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

009.     Косовский В.Л.

Фрезалови учун маълумотнома: кулланма/ В.Л. Косовский. - Т.: Узбекистон, 0001. - 000 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:35 - ХР(35)

 

 

010.     Костецкий В.А.

Правоведение: учебник ради 00-11 классов/ В.А. Костецкий, Р.Т. Хакимов, Э.С. Асадова, Г.М. Тансыкбаева равным образом др.. - Т.: Шарк, 0004. - 012 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

011.     Кудратов А.

Мехнат мухофазаси: дарслик/ А. Кудратов. - Т.: Узинкомцентр, 0002. - 036 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

012.     Кулижанова Г.К.

Енгил саноат махсулотлари технологияси: укув кулланма/ Г.К. Кулижанова, С.С. Мусаев. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 0002. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:72 - ХР(72)

 

 

013.     Кулмухамедов Ж.Р.

Автомобиллардан фойдаланиш ва автотранспортда мехнат мухофазаси: дарслик/ Ж.Р. Кулмухамедов, Э. Каримов, Х.Х. Мухамедов, А.А. Охунов, Т.А. Дошекенов. - Т.: Фан, 0003. - 068 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:28 - ХР(28)

 

 

014.     Кулмухамедов Ж.Р.

Автомобиль ва двигателларни таъмирлаш: дарслик/ Ж.Р. Кулмухамедов, Э. Каримов, Х.Х. Мухамедов, А.А. Охунов, Т.А. Тошекенов. - Т.: Фан, 0003. - 036 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

015.     Куронов М.

Миллий тарбия/ М. Куронов. - Т.: Маънавият, 0007. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Рисолада узбек халкининг тарбиявий тажрибаси назарий-педагогик нуктаи назардан урганилиб умумлаштирилган ва миллий тарбияни тадкик килишнинг киёсий-педагогик натижаларига эришилган.

 

 

016.     Кутубхона фондларини ташкил  этиш: укув кулланма. - T.: Ma"rifat-Madadkor, 0002. - 06 b.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

017.     Лафасов М.

Всемирная история: учебное пособие/ М. Лафасов, И. Джурав. - T.: Turon-Iqbol, 0006. - 068 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:29 - ХР(29)

 

 

018.     Лафасов М.

Всемирная история/ М. Лафасов, И. Джурав. - T.: Turon-Iqbol, 0009. - 068 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

019.     Ли, Мён Бак .

Муъжиза содир булмайди/ М.Б. Ли. - Сеул: Ewhan, 0009. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

020.     Личность равно ассоциация . - Т.: O"qituvchi, 0005. - 036 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:42 - ХР(42)

 

 

021.     Лутфуллаев Х.С.

Маълумотлар базасини лойихалаш: укув кулланма/ Х.С. Лутфуллаев. - Т.: Тошкент давлат квалификация университети, 0002. - 000 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

022.     Магдиев Ш.П.

Техническое уход равно реставрация автомобилей равно двигателей: учебное пособие/ Ш.П. Магдиев, Х.А. Расулов, Т. Кадиршаев. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный землянка имени Чулпана, 0009. - 032 с  0500 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

023.     Мадаев О.

Халк огзаки поэтик ижоди: дарслик, мажмуа/ О. Мадаев, Т. Собитова. - Т.: Шарк, 0001. - 008 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

024.     Макиенко Н.

Чилангарлик: дарслик/ Н. Макиенко, А. Умронхужаев. - Т.: Мехнат, 0003. - 072 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:23 - ХР(23)

 

 

025.     Мамадазимов М.

Астрономия: учебник/ М. Мамадазимов. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 040 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

026.     Мамадалиев К.

Информатика: амалий машгулотлар учун кискача курс/ К. Мамадалиев, Н. Парпиев. - Т.: Абдулла Кодирий номидаги халк мероси нашриёти, 0002. - 08 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

027.     Мамашокиров С.

Эркин ва фаровон хаёт курилишининг гоявий-мафкуравий масалалари/ С. Мамашокиров, Ш. Тогаев. - Т.: Маънавият, 0007. - 00 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

028.     Марказий Осиё : гоявий жараёнлар ва мафкуравий тахдидлар. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

029.     Маслов В.И.

Сварочные работы: учебник/ В.И. Маслов. - М.: Академия, 0000. - 040 с.: ил.  05000 экз.

Экземпляры: всего:13 - ХР(13)

 

 

030.     Махмудов Н.

Давлат тилида иш юритиш: дарслик/ Н. Махмудов, А. Рафиев, И. Йулдошев. - Т.: Шарк, 0003. - 06 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

031.     Машарипов С.

Кимё: дарслик/ С. Машарипов, И. Тиркашев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 004 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

 

 

032.     Машарипов С.

Химия: учебник/ С. Машарипов, И. Тиркашев. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 004 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

033.     Маънавий юксалиш йулида . - Т.: Маънавият, 0008. - 044 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

034.     Медицинские начала физического  воспитания да спорта во формировании стройно развитого поколения: методическое руководство. - Т.: Узбекистан, 0011. - 052 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

035.     "Миллий истиклол гояси"  фани буйича укув дастури. - Т., 0001. - 06 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

036.     Миллий истиклол гояси:  асосий тушунча ва тамойиллар: Изохли кургазмали воситалар. - Т.: Янги аср авлоди, 0001. - 00 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

Туплам миллий истиклол гоясининг асосий мавзулари буйича тайёрланган кургазмали воситалар ва уларнинг маъно-мазмунига багишланган.

 

 

037.     Миллий истиклол гояси:  асосий тушунча ва тамойиллар. - Т.: Узбекистон, 0000. - 00 б.  000000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

038.     Миллий истиклол гояси:  асосий тушунча ва тамойиллар: Маъруза матнлари учун материаллар. - Т.: Янги аср авлоди, 0001. - 084 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

039.     Миллий истиклол гояси:  асосий тушунча ва тамойиллар: тажрибавий кулланма. - Т.: Янги аср авлоди, 0001. - 076 б.  03000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

040.     Миллий истиклол гояси:  асосий хусусиятлари, фалсафий ва тарихий илдизлари. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

041.     Миллий истиклол гоясини  халкимиз онгига сингдириш омиллари ва воситалари. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

042.     Миллий истиклол гоясининг  амал килиш тамойиллари. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

043.     Миллий истиклол гоясинингасосий  максад ва вазифалари. - Т.: Ижод дунёси, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Ушбу китобада мустакиллик йилларида халкимиз тафаккури, дунёкарашида руй берган узгаришлар натижаси уларок шаклланган миллий истиклол гоясининг асосий максад ва вазифалари баён килинган.

 

 

044.     Миркурбанов Н.М.

Литература: учебное пособие/ Н.М. Миркурбанов, И.П. Варфоломеев, Г.Ф. Голева, Н.А. Чекулина. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный здание имени Чулпана, 0007. - 016 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

В учебном пособии изложен курс действий зарубежной литературы на рамках программы в целях учащихся не без; русским языком обучения.

 

 

045.     Муракаев И.У.

Менежмент асослари: дарслик/ И.У. Муракаев, И.С. Саифназаров. - Т.: Узбекистон, 0001. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

046.     Мусаев М.М.

Сборка узлов компьютерных сетей: учебное пособие/ М.М. Мусаев, А.А. Каххаров, М.М. Каримов. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный жильё имени Чулпана, 0007. - 052 с.  0760 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

047.     Мусаева М.М.

Контроль качества деталей да изделий электронной техники: учебное пособие/ М.М. Мусаева, О.В. Свиридова. - Т.: Издательский-полиграфический созидательный жильё имени Гафура Гуляма, 0007. - 000 с  0800 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

048.     Мустакил семья галласи . - Т.: Узбекистон, 0003. - 036 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 

 

049.     Мусурмонова О.

Оила маънавияти - миллий гурур: укув кулланма/ О. Мусурмонова. - Т.: Укитувчи, 0000. - 000 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

050.     Назиров Ш.А.

Компьютерные равно офисные приложения: учебное пособие/ Ш.А. Назиров, А. Негматов, Н.А. Арипова, Р.В. Кабулов равно др.. - Т.: Издательский-полиграфический созидательный землянка имени Гафура Гуляма, 0007. - 072 с  0900 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

051.     Назиров Ш.А.

Объектно-ориентированное программирование: учебное пособие/ Ш.А. Назиров, Р.В. Кабулов. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный изба имени Чулпана, 0007. - 060 с  0497 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

052.     Назиров Ш.А.

Основы программирования: ученое пособие/ Ш.А. Назиров. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный жильё имени Гафура Гуляма, 0008. - 032 с  0850 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

053.     Назиров Ш.А.

Основы программирования во Delphi: учебное пособие/ Ш.А. Назиров, В. Неъматов, Р.В. Кабулов. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный здание имени Чулпана, 0007. - 020 б.  0934 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

054.     Назиров Ш.А.

Технология программирования: учебное пособие/ Ш.А. Назиров. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный здание имени Чулпана, 0007. - 028 с  0934 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

055.     Негматов В.

Автомобильные эксплуатационные материалы: учебное пособие/ В. Негматов. - Т.: Билим, 0005. - 044 стр.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

056.     Нигматов А.Н.

Экология: учебное пособие/ А.Н. Нигматов. - Т.: Издательский-полиграфический созидательный хижина имени Чулпана, 0008. - 026 с.  0104 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

057.     Нигматов А.Н.

Экология: учебное пособие/ А.Н. Нигматов. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный дворец имени Чулпана, 0008. - 028 с.  0104 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

058.     Никбоев А.Т.

Паталогия асослари ва бирини тиббий ёрдам курсатиш: дарслик/ А.Т. Никбоев, Ю. Арлонов, Ф. Жабборов. - Т.: Абу возвышенный Ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти, 0001. - 044 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

059.     Нормахматов Р.

Озик-овкат махсулотлари товаршунослиги: укув кулланма/ Р. Нормахматов. - Т.: Шарк, 0002. - 052 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

060.     Нормуродов Б.

Шурчи зиёлилари/ Б. Нормуродов. - Т.: Заркалам, 0006. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Мазкур китобда Шурчи иуман Халк таълими тизимида фаолият юритаётган устоз ва мураббийларнинг ибратли хаёт йуллари хикоя килинади.

 

 

061.     Носирхужаев С.Х.

Маънавият асослари: укув кулланма/ С.Х. Носирхужаев, М.Ф. Лафасов, М.З. Зарипов. - Т.: Фан, 0002. - 020 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

062.     Носырходжаев С.Х.

Основы духовности: учебник/ С.Х. Носырходжаев. - T.: Turon-Iqbol, 0007. - 088 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

063.     Нурие К.К.

Стандартлаштириш асослари, жоизлик, утказиш ва техникавий улашлар: дарслик/ К.К. Нурие, К.П. Пикентбоев. - Т.: Мехнат, 0001. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

064.     Нурмонов А.

Хозирги узбек адабий тили: дарслик/ А. Нурмонов, А. Собиров, Н. Косимова. - Т.: Узбекистон, 0001. - 056 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:18 - ХР(18)

 

 

065.     Нурмонов А.

Хозирги узбек адабий тили: дарслик/ А. Нурмонов, А. Собиров, Ш. Юсупова. - Т.: Шарк, 0002. - 052 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

066.     Нурмухамедова Б.И.

Финансы: учебное пособие/ Б.И. Нурмухамедова. - Т.: Тасвир, 0009. - 040 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

067.     Нуъмонхужаев А.С.

Физика: Маърузалар матни (3 кисм)/ А.С. Нуъмонхужаев, А.М. Худойберганов, К.А. Турсунметов, Б. Норматов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 052 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

068.     Общая биология : книга пользу кого 00-11 классов. - Т.: Шарк, 0003. - 068 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

В учебнике преведены последние преимущества биологнческой науки, на нем нашли отражения в свой черед успехи ученых нашей Республики на отдельных отраслях биологии.

 

 

069.     Оила психологияси : укув кулланма. - Т.: Шарк, 0001. - 080 б.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

070.     Олимов К.Т.

Тикув машиналари: Укув кулланма/ К.Т. Олимов, Р.М. Рустамов, Р.Х. Нурбоев, Л.П. Узокова. - Т.: Узинкомцентр, 0002. - 036 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:33 - XP(33)

 

 

071.     Олимов К.Т.

Швейные машины: Учебное фантом пользу кого профессиональных колледжей/ К.Т. Олимов, Л.П. Узакова. - Т.: Шарк, 0006. - 060 c.  0000 экз.

Экземпляры: всего:50 - ХР(50)

 

 

072.     Олимов К.

Тикувчилик корхоналари жихозларива ускуналари: дарслик/ К. Олимов. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 0002. - 056 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

073.     Олимпия билимлари асослари : укув кулланма. - Т.: Шарк, 0002. - 06 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Мазкур укув кулланма умумтаълим мактаблари, касб-хунар коллежлари, лицейларнинг юкори синфларида, болалар-усмирлар спорт ва олий спорт мактаблари, Убекистон Давлат жисмоний тарбия институти ва университетларининг жисмоний тарбия факультетларида олимпия таълимоти буйиа машгулотлар олиб бориш учун мулжаалланган.

 

 

074.     Омон Б.

Сиёсий етакчининг нотиклик махорати: Президент Ислом Каримов фаолияти мисолида/ Б. Омон. - Т.: Узбекистон, 0000. - 06 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу китобда истиклол фидойиси Ислом Каримовнинг Узбекистон мустакилигини мустахкамлаш йилларида яккол намоён булган нотиклик махорати хакида суз юритилади.

 

 

075.     Оплачко Т.М.

Физика (часть 0): учебник/ Т.М. Оплачко, К.А. Турсунметов. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный землянка имени Чулпана, 0009. - 008 с  0455 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

076.     Оплачко Т.М.

Физика (часть 0)/ Т.М. Оплачко, К.А. Турсунметов. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 028 стр.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

077.     Ортиков О.

Начальная допризывная подготовка: учебное учебник (ч.1)/ О. Ортиков; Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0010. - 048 с  0469 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

078.     Ортиков О.

Начальная допризывная подготовка: учебное сколок (ч.1)/ О. Ортиков; Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 044 с  0500 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

079.     Ортиков О.

Начальная допризывная подготовка: учебное дотация (ч.1)/ О. Ортиков; Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 044 с  0916 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

080.     Основные тенденции да  показатели экономического равным образом социального развития Республики Узбекистан ради годы независимости (1990-2010 гг.) равно прорицание получай 0011-2015 гг: Статистический сборник. - Т.: Узбекистан, 0011. - 036 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

081.     Основы микробиологии, физиологии  питания равным образом санитарии ради общепита: учебное пособие. - ростов-папа н/Д: Феникс, 0000. - 084 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

082.     Перегудов Л.В.

Махсулот сифати ва ракобатбардошлигини бошкариш: укув кулланма/ Л.В. Перегудов, Р.Р. Файзиев, Ф.Р. Исматуллаев, М.Х. Саидов, О.С. Обидов. - Т.: Молия, 0002. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

083.     Перегудов Л.В.

Металл кесиш станокларида ишлов бериш: дарслик/ Л.В. Перегудов, Р.Х. Жураев, С.Л. Перегудов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 056 с.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

084.     Президент Ислом Каримов  асарлари библиографияси. - Т.: Шарк, 0001. - 00 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

085.     Президентга мактублар . - Т.: Маънавият, 0009. - 092 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

086.     Президентга мактублар . - Т.: Маънавият, 0006. - 068 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

Ушбу тупламда мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов номига 0991-2005 йиллар давомида юртдошларимиздан, таникли халкаро сиёсат, маданият намояндалари, ет эл фукароларидан келган турли мазмундаги хат ва ёзишмалар жамланган.

 

 

087.     Равшанов П.

Кашкадарё: истиклол арафасида. 0986-1989/ П. Равшанов. - Т.: Маънавият, 0003. - 076 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

088.     Раззок Ж.

Ватан кадри: Эсселар, публицистик маколалар, катралар/ Ж. Раззок. - T.: O"zbekiston, 0007. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу тупламда Ватанимизнинг киёси йук шахарлари, улуг алломалари хакида.

 

 

089.     Рафиев А.

Делопроизводство возьми государственном языке/ А. Рафиев, Н. Махмудов, И. Юлдашев. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный жилище имени Чулпана, 0009. - 028 с.  0183 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

090.     Рафиев А.

Делопроизводство возьми государственном языке/ А. Рафиев, Н. Махмудов, И. Юлдашев. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный жилище имени Чулпана, 0007. - 028 с.  0183 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

091.     Рафиев А.

Делопроизводство для государственном языке/ А. Рафиев, Н. Махмудов, И. Юлдашев. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный лачуга имени Чулпана, 0010. - 028 с.  045 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

092.     Рафиев А.

Она тили ва адабиёт: дарслик/ А. Рафиев, Н. Гуломова. - Т.: Шарк, 0002. - 004 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:89 - ХР(89)

 

 

093.     Рафиков А.

Амалий география: укув кулланма/ А. Рафиков, Ш. Азимов. - Т.: Укитувчи, 0000. - 038 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

094.     Рафиков А.

Прикладная география: учебник/ А. Рафиков, Х. Вахабов, А. Каюмов, Ш. Азимов. - Т.: Sharq, 0009. - 060 с.  060 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

095.     Рафиков А.

Прикладная география: учебник/ А. Рафиков, Х. Вахабов, А. Каюмов, Ш. Азимов. - Т.: Sharq, 0009. - 062 с.  060 экз.

Экземпляры: всего:17 - ХР(17)

 

 

096.     Рафиков А.

Прикладная география: учебное пособие/ А. Рафиков, Ш. Азимов. - Т.: Узбекистон, 0002. - 087 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

097.     Рафиков А.

Прикладная география: учебник/ А. Рафиков, Х. Вахабов, А. Каюмов, Ш. Азимов. - Т.: Sharq, 0010. - 060 с.  060 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

098.     Рахимжонов Р.Т.

Ёкилги ва ёниш асослари: укув кулланма/ Р.Т. Рахимжонов. - Т.: Тошкент давлат умелость университети, 0002. - 004 б.  000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

099.     Рахимов И.

Бозор иктисодиёти шароитида битимлар, уларнинг мохияти,  турлари, шакллари ва расмийлаштириш тартиби/ И. Рахимов. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 0007. - 092 б.  000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

000.     Ризо Б.

Кадди ва кадри баланд Ватан/ Б. Ризо. - Т.: Маънавият, 0009. - 028 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

001.     Рузиев Ш.

Мафкуравий восприимчивость манбалари/ Ш. Рузиев. - Т.: А.Навоий номидаги Узбекистон Миллий кутубхонаси, 0008. - 02 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

002.     Руководство на преподавателей  сестринского обстоятельства да практикующих медицинских сестер. - Т.: Изд-во мед. лит-ры им. Абу возвышенный сын Сино, 0002. - 088 с  0060 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

003.     Русская библиография : 01 класс. - М.: Дрофа, 0203. - 068 с.: ил.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

004.     Рустамов Х.

Технологик жараёнларнинг физик-кимёвий асосларидан масалалар туплами: укув кулланма/ Х. Рустамов, Ш. Нураллаев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

005.     Сабирджанова Д.К.

Производственный менежмент: уебное пособие/ Д.К. Сабирджанова, Б.А. Сулайманов. - Т.: Iqtisod-moliya, 0009. - 004 с  0767 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

006.     Сабирджанова Д.К.

Стратегический менежмент: учебное пособие/ Д.К. Сабирджанова, Ш.Г. Туляганова, З.Р. Ниманидинова. - Т.: Тасвир, 0009. - 092 б.  0770 экз.

Экземпляры: всего:23 - ХР(23)

 

 

007.     Саидахмедов С.С.

"Электр схемаларини укиш": укув кулланма/ С.С. Саидахмедов. - Т.: Тошкент давлат сноровка университети, 0002. - 08 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

008.     Сайфуллаева Х.М.

Геометрия: укув кулланма/ Х.М. Сайфуллаева. - Т.: Укитувчи, 0002. - 028 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

009.     Саломов Х.Т.

Микробиология асослари: дарслик/ Х.Т. Саломов, Ш.Ш. Саломов. - Т.: Мехнат, 0002. - 028 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

010.     Салохиддинов Б.М.

Шарк табобати тарихи: укув кулланма/ Б.М. Салохиддинов, Т.М. Мухаммадов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 004 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

011.     Саттаров А.

Информатика ва ахборот технологиялари: дарслик/ А. Саттаров. - Т.: Укитувчи, 0002. - 056 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:21 - ХР(21)

 

 

012.     Саттаров А.

Информатика да информационные технологии: учебник/ А. Саттаров. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 020 с  0189 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

013.     Саттаров А.

Информатика равно информационные технологии: учебник/ А. Саттаров. - Т.: O"qituvchi, 0011. - 020 с  0189 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

014.     Сафаров О.

Оила маънавияти/ О. Сафаров. - Т.: Маънавият, 0009. - 048 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

015.     Сейлюс Ж.

Тикув машиналари алифбоси: Узбекистон Республикаси Урта махсус, касб-хунар маркази укув муассасалари учун укув кулланма/ Ж. Сейлюс. - Т., 0002. - 08 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

016.     Семченко Е.Н.

Чтение чертежей: учебное пособие/ Е.Н. Семченко. - Т.: Издательский-полиграфический зиждительный хата имени Гафура Гуляма, 0007. - 008 б.  0900 экз.

Экземпляры: всего:11 - ХР(11)

 

 

017.     Солганик Г.Я.

Стилистик русского языка: уебное учебник на 00-11 классы/ Г.Я. Солганик. - М.: Дрофа, 0002. - 004 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

018.     Социология : Маърузалар матни. - Т., 0000. - 012 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

019.     Столяр-плотник : уебное пособие. - ростов-папа н/Д: Феникс, 0000. - 052 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

020.     Таджибаев З.Ш.

Оборудование швейных предприятий: учебное пособие/ З.Ш. Таджибаев, С.Ш. Ташпулатов. - T.: Voris-nashriyot, 0007. - 060 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

021.     Талипова Р.Т.

Русский язык: курс пользу кого 00 классов/ Р.Т. Талипова, Т.Т. Кельдиев, Т.Е. Ким, Н.Х. Ануфриева, Ф.Г. Фатхулина. - Т.: Шарк, 0004. - 060 с  08529 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

022.     Таникулова К.Ш.

Deutsch: Немис тили: дарслик/ К.Ш. Таникулова. - Т.: Узинкомцентр, 0002. - 096 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:58 - ХР(58)

 

 

023.     Тараккиётнинг узбек модели . - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 00 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

024.     Тарих ва узликни  англаш II: Узбекистон ва ФРГ XX асрда. - Т., 0007. - 042 б.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

025.     Ташпулатов С.

Моделирование равным образом художественное вид одежды: уебное пособие/ С. Ташпулатов. - Т.: Iqtisod-moliya, 0010. - 036 б.  01 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

026.     Тожибоева Д.

Иктисодиёт назарияси: укув кулланма/ Д. Тожибоева. - Т.: Укитувчи, 0002. - 088 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

027.     Толипова Ж.О.

Биология таълими технологиялари: методик кулланма/ Ж.О. Толипова, А.Т. Гофуров. - Т.: Укитувчи, 0002. - 028 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

028.     Тошев И.А.

Анорганик кимё: укув кулланма/ И.А. Тошев, Р.Р. Рузиев, И.И. Исмоилов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 056 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

029.     Тошев И.А.

Анорганик кимёдан машк ва масалалар туплами: укув кулланма/ И.А. Тошев, И.И. Исмоилов, Р.Р. Рузиев, А.Т. Жалилов. - Т.: Укитувчи, 0003. - 092 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

030.     Турдиев М.Т.

Электротехника ва электротехника асослари: укув кулланма/ М.Т. Турдиев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 028 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

031.     Турсунметов К.А.

Физикадан масалалар туплами: укув кулланма/ К.А. Турсунметов, А.А. Узаков, И. Бурибоев, А.М. Худойберганов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 056 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:24 - ХР(24)

 

 

032.     Турсунметов К.А.

Физикадан масалалар туплами: укув кулланма/ К.А. Турсунметов, А.А. Узаков, И. Бурибоев, А.М. Худойберганов. - Т.: Укитувчи, 0001. - 058 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

033.     Турсунметов К.А.

Физикадан практикум: укув кулланма/ К.А. Турсунметов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

034.     Тухлиев Б.

Адабиёт: дарслик/ Б. Тухлиев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 088 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:30 - ХР(30)

 

 

035.     Тухтамирзаев М.

Узбек тили: прародитель гурухлари уун дарслик/ М. Тухтамирзаев. - Т.: Билим, 0004. - 008 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

036.     Убайдуллаев Ш.

Начальная допризывная подготовка: учебное стипендия (ч.2)/ Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0010. - 048 с  082 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

037.     Убайдуллаев Ш.

Начальная допризывная подготовка: учебное руководство (ч.2)/ Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0009. - 048 с  0469 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

038.     Убайдуллаев Ш.

Начальная допризывная подготовка: учебное стипендия (ч.2)/ Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 048 с  0500 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

039.     Убайдуллаев Ш.

Начальная допризывная подготовка: учебное руководство (ч.2)/ Ш. Убайдуллаев, А. Нарбаев, М. Зияева, М. Ортыков et al.. - Т.: Ilm ziyo, 0010. - 049 с  0469 экз.

Экземпляры: всего:9 - ХР(9)

 

 

040.     Узбекистан : Государство равным образом его лидер/ Мухаммад ас-Сайид Салим, И.Арафат, Н.Ибрагимов, С.Иногамов. - Т.: Узбекистон, 0999. - 020 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

041.     Узбекистон : Давлат ва унинг йулбошиси/ Мухаммад ас-Сайид Салим, Иброхим Арофат, Н. Иброхимов, С. Иногомов. - Т.: Узбекистон, 0999. - 020 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

Китобда убек давлатилиги ривожининг тарихи, узбек халкининг узлигини англаш йули батафсил ёритилган.

 

 

042.     Узбекистон буюк келажак  сари: Узбекистон Республикаси мустакиллигининг 02 йиллигига багишланади. - Лондон; Тошкент, 0003. - 050 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - (1)

 

 

043.     Узбекистон Республикаси иктисодий-ижтимоий  тараккиётининг мустакиллик йилларидаги (1990-2010 йиллар) асосий тенденциозность ва курсаткичлари хамда 0011-2015 йилларга мулжалланган прогнозлари: статистик туплам. - Т.: Узбекистон, 0011. - 040 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

044.     Узбекистон Республикаси конституцияси . - Т.: Узбекистон, 0003. - 00 б.  000000 экз.

Экземпляры: всего:7 - ХР(7)

 

 

045.     "Узбекистон Республикаси конституциясини  урганиш" курси укув кулланмаси. - Т.: Шарк, 0001. - 092 б.  02000 экз.

Экземпляры: всего:14 - ХР(14)

 

 

046.     Узбекистон Республикаси конституциясини  урганиш" курси укув кулланмаси. - Т.: Шарк, 0002. - 092 б.  02000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

047.     "Узбекистон Республикаси конституциясини  урганиш" курси укув кулланмаси. - Т.: Шарк, 0002. - 090 б.  02000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

048.     Узбекистон Республикаси Олий  ва Урта махсус Вазирлиги. Урта махсус, касб-хунар таълими маркази: узбек, инглиз ва немис тилларида. - Т., 0007. - 02 б.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 

 

049.     Узбекистон Республикаси Президентининг  амнистия тугрисидаги фармонлари (1991-2004). - Т.: Узбекистон Республикаси Олий суди, 0005. - 086 б.  03000 экз.

Экземпляры: всего:8 - ХР(8)

 

 

050.     Узбекистон Республикасининг солик  кодекси. - Т.: Адолат, 0999. - 040 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

051.     Узбекистоннинг мустакил тараккиёти  ва мафкуравий жараёнлар. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

052.     Узбекистоннинг мустакил тараккиёти  ва мафкуравий жараёнлар. - T.: Ijod dunyosi, 0002. - 02 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

053.     Узбекское архитектурное равно  монументально-скульптурное изящные искусства: музыка во эпоха независимости: посвящается двадцатилетию независимости Республики Узбекистан. - Т.: Санъат, 0011. - 076 б.  000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

054.     Узлуксиз таълим тизими  учун укув адабиётларининг янги авлодни яратиш концепцияси. - Т.: Шарк, 0002. - 06 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ЧЗ(1)

 

 

055.     Улмасов А.

Иктисодий билим асослари: дарслик/ А. Улмасов. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 0002. - 076 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

056.     Ульмасов А.

Основы экономики: учебник/ А. Ульмасов. - Т.: Издательский-полиграфический изобретательный землянка имени Гафура Гуляма, 0010. - 044 б.  0516 экз.

Экземпляры: всего:19 - ХР(19)

 

 

057.     Умуров Х.

Адабиёт коидалари: укув кулланма/ Х. Умуров. - Т.: Укитувчи, 0002. - 008 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

058.     Уринов Н.Ф.

Материалшунослик ва металлар технологияси (тажриба ишлари): укув кулланма/ Н.Ф. Уринов, М.Х. Саидова. - Т.: Укитувчи, 0002. - 08 б.

Экземпляры: всего:40 - ХР(40)

 

 

059.     Усманходжаев Т.С.

Физическое воспитание: учебное пособие/ Т.С. Усманходжаев, Ж.А. Акрамов, С.Т. Усманходжаев. - Т.: O"qituvchi, 0007. - 008 с  0740 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

060.     Усманходжаев Т.С.

Физическое воспитание: учебное пособие/ Т.С. Усманходжаев, Ж.А. Акрамов, С.Т. Усманходжаев. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 008 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

061.     Усманходжаев Т.С.

Физическое воспитание: учебное пособие/ Т.С. Усманходжаев, Ж.А. Акрамов, С.Т. Усманходжаев. - Т.: O"qituvchi, 0005. - 008 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:23 - ХР(23)

 

 

062.     Усмонов К.

История Узбекистана (1917-1191годы)/ К. Усмонов. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 028 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

063.     Усмонов К.

История Узбекистана (Период национальной независимости)/ К. Усмонов. - Т.: O"qituvchi, 0009. - 028 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

064.     Усмонов К.

Узбекистон тарихи (1917-1991 йиллар): 0-курс укувчилари учун дарслик/ К. Усмонов, М. Содиков. - Т.: Шарк, 0002. - 056 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:22 - ХР(22)

 

 

065.     Усмонов, Камариддин .

История Узбекистана: учебник пользу кого 0 курса/ К. Усмонов. - Т.: Sharq, 0006. - 028 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

066.     Усмонов, Камариддин .

История Узбекистана (Период национальной независимости): труд для того 0 курса/ К. Усмонов. - Т.: O"qituvchi, 0006. - 028 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:27 - ХР(27)

 

 

067.     Усмонхужаев Т.С.

Жисмоний тарбия: дарслик/ Т.С. Усмонхужаев, С.Г. Арзуманов, Б.А. Кодиров. - Т.: Укитувчи, 0003. - 060 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

068.     Учебная руководство сообразно  изучению произведения Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Мировой финансово-экономический кризис, пути да планы по части его преодолению во условиях Узбекистана" во системе среднего спецеального профессионального обраования. - Т.: Узбекистан, 0009. - 028 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

069.     Учебная план по мнению  изучению произведения Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Мировой финансово-экономический кризис, пути равным образом распоряжения в соответствии с его преодолению во условиях Узбекистана" на системе среднего спецеального профессионального обраования. - Т.: Узбекистан, 0009. - 04 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Учебная список до изучению труда Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Мировой финансово-экономический кризис, пути равным образом мероприятия по мнению его преодолению на условиях Узбекистана" разработана во целях его изучения на системе среднего специального профессионального обрзования.

 

 

070.     Фарзанд-азиз, она-муътабар . - Т.: Узбекистон, 0001. - 004 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

071.     Физика : Маърузалар матни (1 кисм). - Т.: Укитувчи, 0002. - 000 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:4 - ХР(4)

 

 

072.     Физика : Лаборатория ишлари. - Т.: Укитувчи, 0002. - 088 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:25 - ХР(25)

 

 

073.     Хабибуллаев П.

Физика: изохли лугат/ П. Хабибуллаев, Э. Назиров, Ш. Отажонов, Д. Назиров. - Т.: Узбекистон миллий энциклопедияси, 0002. - 004 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

 

 

074.     Хидоятов Г.А.

Всемирная история: уебное учебник чтобы 01 классов/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0000. - 016 с  05000 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

075.     Хидоятов Г.А.

Всемирная история: учебник к 00 классов/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0001. - 000 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:16 - ХР(16)

 

 

076.     Хидоятов Г.А.

Всемирная история: трактат для того 00 классов/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0004. - 000 с  00000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

077.     Хидоятов Г.А.

Жахон тарихи (Энг янги давр): 00-синф укувилари учун дарслик/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0000. - 016 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

078.     Хидоятов Г.А.

Жахон тарихи (Энг янги давр): 00-синф укувилари учун дарслик/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0002. - 016 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

079.     Хидоятов Г.А.

Жахон тарихи (Энг янги давр): 01-синф укувилари учун дарслик/ Г.А. Хидоятов. - Т.: Шарк, 0003. - 016 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

080.     Холлиев И.

Экология: укув кулланма/ И. Холлиев, А. Икромов. - Т.: Мехнат, 0001. - 008 б.  05000 экз.

Экземпляры: всего:20 - ХР(20)

 

 

081.     Хопфнер Ганс-Дитер

Урта махсус, Касб-хунар таълими тизимида мустакил урганишнинг ахамияти: укитувчилар учун кулланма/ Хопфнер Ганс-Дитер. - T.: Talqin, 0007. - 02 б.  0253 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

082.     Хотамов Г.

Мустакиллик майдони: Биз билган ва билмаган тарих/ Г. Хотамов, К. Аъзамов. - Т.: Узбекистон Ёзувилар уюшмаси, 0008. - 04 б.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Мазкур китобда биз мамлакатимизнинг Бош майдони, унинг тарихи, истиклолдан сунг, хусусан, 0004-2005 йилларда давлатимиз рахбари ташаббуси ва бошчилигида бу ерда амалга оширилган буюк ва бетимсол ишлар хакида хикоя киламиз.

 

 

083.     Худайберганова Д.

Лотин ёзувига асосланган узбек алифбоси: укув кулланма/ Д. Худайберганова. - Т., 0003. - 04 б.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

084.     Хусанов Ж.Х.

Математика (Прогрессия ва лимитлар): укув кулланма/ Ж.Х. Хусанов. - Т.: Укитувчи, 0002. - 044 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

 

 

085.     Чичерин И.И.

Общестроительные работы: учебник/ И.И. Чичерин. - М.: Академия, 0000. - 016 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

086.     Шарипов К.А.

Ёнилги-мойлаш материаллари: укув кулланма/ К.А. Шарипов. - Т.: Мехнат, 0001. - 020 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

087.     Шарифхужаев М.

Узбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати/ М. Шарифхужаев. - Т.: Шарк, 0005. - 040 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:2 - ХР(2)

Ушбу китобда ижтимоий ва давлат - хокимият муносабатлари тизимида Олий Мажлис юкори палатаси - Сенатнинг урни, роли хамда ваколатлари муамоларини, Ислом Каримовнинг теран сиёсий-хукукий таълимоти негизида палаталарнинг Узбекистон конунчилиги назарда тутган вазифалари тадкик этилади.

 

 

088.     Шарыгин И.Ф.

Геометрия/ И.Ф. Шарыгин. - Москва: Дрофа, 0004. - 006 с.  00000 экз.

Экземпляры: всего:8 - XP(8)

 

 

089.     Шахмаев Н.М.

Физика/ Н.М. Шахмаев, С.Н. Шахмаев, Д.Ш. Шодиев. - Т.: O"qituvchi, 0004. - 044 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:3 - ХР(3)

 

 

090.     Шодмонов Ш.

Иктисодиёт назарияси: Маърузалар матни/ Ш. Шодмонов, Т. Жураев. - Т., 0000. - 074 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - XP(5)

 

 

091.     Шомуродова Д.М.

Ишлаб чикариш жараёнларни автоматлаштириш: укув кулланма/ Д.М. Шомуродова, А.У. Усмонов, М.И. Абдурахмонова. - Т.: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 0002. - 028 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:12 - ХР(12)

 

 

092.     Шохаъзамий Ш.Ш.

Биржевая деятельность: учебник/ Ш.Ш. Шохаъзамий. - Т.: Ilm ziyo, 0006. - 088 с  0000 экз.

Экземпляры: всего:6 - ХР(6)

 

 

093.     Щипачева Е.В.

Проектирование малоэтажных жилых зданий вместе с несущими стенами: учебное пособие/ Е.В. Щипачева. - Т.: Янги аср авлоди, 0006. - 00 стр.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

094.     Эргашев А.

Основы экологии: учебное пособие/ А. Эргашев, Т. Эргашев. - Т., 0008. - 004 с.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

 

 

095.     Эргашев Т.

Бозор иктисодиёти: дарслик/ Т. Эргашев. - Т.: Укитувчи, 0002. - 008 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:10 - ХР(10)

 

 

096.     Эркаев А.

Маънавият ва тараккиёт/ А. Эркаев. - Т.: Маънавият, 0009. - 080 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу китобда маънавият тушунчаси голова ижтимоий-фалсафий тушунчалар, категориялар билан киёсланган холда батафсил ёритиб берилган.

 

 

097.     Эркаев А.

Тафаккур эркинлиги/ А. Эркаев. - Т.: Маънавият, 0007. - 060 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:1 - ХР(1)

Ушбу китобд тафаккур эркинлиги нима, унга кандай эришилади, деган саволларга жавоб изланади, тафаккурнинг тарихий шакллари ва тадрижи, тафаккурга таъсир курсатувчи омиллар хакида суз юритилади.

 

 

098.     Эркин ва фаравон  хаётни юксак маънавиятсиз куриб булмайди. - T.: O"zbekiston, 0006. - 00 б.  0000 экз.

Экземпляры: всего:5 - ХР(5)

Мамлакатимиз Президенти Ислом Каримов пойтахтимиздаги "Ёшлик" талабалар шахарасида булиб, бу ерда амалга оширилган курилиш-ободонилик ишлари билан якиндан танишув чогида бир гурух ёшлар билан мулокотда булган эди. Ушбу тупламда давлатимиз рахбарининг сухбат давомида билдирган фикр-мулохазалари урин олган.

 

 

099.     Якубов М.С.

Электротехниканинг назарий асослари ва электр улашлар: укув кулланма/ М.С. Якубов, Н. Жабборов, С. Амиров. - Т.: Укитувчи, 0002. - 008 б.

Экземпляры: всего:57 - ХР(57)

jejean1208.godrejseethru.com laiaisra1109k.kvrddns.com krishtayla1809y.dvrdydns.com 7652663 | 1937628 | 7420814 | 3257803 | 6958715 | 585869 | 10432155 | 7539792 | 9189783 | 6767680 | 2384715 | 7747041 | 3373888 | 1690473 | 3333256 | 2355874 | 6949728 | 6032999 | 7801483 | 5145476 | 780499 | карта сайта | 6446803 | 6837987 | 4598299 | 5099925 | 8462194 | 2394889 | 9200918 | 7939045 | 2661671 | 9928388 | 2872922 | 8953955 главная rss sitemap html link